Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası Telif Hakı
Bugünkü Ziyaret
: 1438
Toplam Ziyaret
: 3308556

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: Özel Sayı -1  Alan: Sosyal Bilimler

Kamile GÜLÜM,Hakan AKÇALI
BALIKESİR’DEKİ MÜLTECİ ÇOCUKLARIN EĞİTİM SORUNLARI
 
Asya ve Avrupa arasında jeostratejik bir konuma sahip olan Türkiye sığınmacı ve mülteciler açısından vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Türkiye’nin gerek jeopolitik konumu gerekse çevresinde yer alan ülkelere göre gelişmişlik düzeyinin yüksek olması nedeniyle uluslararası göç hareketine sahne olmaktadır. 1980 sonrası dönemde mülteci ve sığınmacıların en çok tercih ettiği ülkeler arasında yer alan Türkiye bu konumunu halen sürdürmektedir. Genelde Türkiye, özelde Balıkesir ili Akdeniz’e açılan konumu nedeniyle geçiş güzergahı üzerinde yer almaktadır. Bu özelliği ile Balıkesir ili en çok göç alan iller arasındadır. Bu çalışmanın amacı, Balıkesir ilinde yer alan ilkokul ve ortaokullar da okuyan mülteci ve sığınmacı çocuklarının yaşadıkları eğitim sorunlarını tespit etmeyi ve çözüm önerileri sunmayı amaçlamaktadır. Çalışmanın yöntemi, nitel ve nicel yöntem çerçevesinde gerçekleştirilen betimleyici bir araştırmadır. Araştırmanın evrenini Balıkesir ilinde yer alan ilk ve ortaokullarda okuyan sığınmacı ve mülteci çocuklar oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise çeşitli okullarda öğrenim gören ve çalışmaya gönüllü olarak katılan 100 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın sonucunda, dil problemi, uyum problemi ve derse adapte olma problemleri olduğu tespit edilmiş olup dil kursu açılması ve oryantasyon kurslarının düzenlenmesi, sığınmacı ve mültecilerin yoğun olduğu okullarda sadece bu öğrenciler için rehber öğretmen bulundurulması önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Balıkesir İli, Mülteciler, Sığınmacılar, Mültecilerin Eğitim Sorunları.EDUCATION PROBLEMS OF REFUGEES’S CHILDREN WHO LIVES IN BALIKESIR
 
Turkey has an indispensable importance of asylum seekers and refugees with geo-strategic location between Europe and Asia. Turkey has always an international migration, becuase of it's geopolitical position and high level development as well as around the countries. After the 1980s Turkey has been the most favored countries for the refugees and asylum seekers and ıt is still been holded in this position. In general, Turkey but in particular Balikesir province is located on the transit route to the Mediterranean. With this feature, Balikesir province takes most immigrants because its location. The aim of this study is identified educational problems and offer the solutions for the refugees and asylum seekers' children's living in Balikesir province who are continued in primary and secondary schools. The method of study is descriptive study which is carried out in the framework of qualitative and quantitative methods. The universe of research, asylum seekers and refugees children in primar and secondary schools living in the province of Balikesir. The sample of the research 100 students studying in various schools and participated voluntarily to this study. As a result of the research, it has been found to be problems which are the language problems, and to be adapted problems with their friends and to their classes. It has been proposed to be opened language courses and regulation of the orientation course and to be taken counselor for these students especially in schools where refugees and asylum seekers are concentrated

Keywords: Balikesir Province, Refugees, Asylum seekers, Education Problem of Refugees,Tam Metin

Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn