Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası Telif Hakı
Bugünkü Ziyaret
: 1559
Toplam Ziyaret
: 3308677

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: Özel Sayı -1  Alan: Sosyal Bilimler

Levent ŞAHİN
AZERBAYCAN’IN BDT’YE İHRACATININ PANEL ÇEKİM MODELİYLE ANALİZİ: TERCİHLERDE BENZERLİK TEORİSİNİN TEST EDİLMESİ
 
Çalışmanın amacı Azerbaycan’ın Bağımsız Devletler Topluluğuna (BDT) ve Gürcistan’a ihracatını Tercihlerde Benzerlik Teorisi kapsamında test etmektir. Bağımsız devletler topluluğunun üyeleri: Azerbaycan, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Rusya, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Ukrayna’dır. Çalışmada Ermenistan’a ait veriler kullanılmamıştır. Çünkü Azerbaycan ve Ermenistan 1992 yılından beri savaş halindedirler. Bu nedenle Azerbaycan Ermenistan’a ihracat yapmamaktadır. Çalışmada Panel Data ve Panel Gravity Model yöntemleri kullanılmaktadır. Analiz 2010 – 2015 yıllarını kapsamaktadır. Analiz sonucunda Azerbaycan’ın BDT ülkelerine ve Gürcistan’a ihracatı ile BDT ülkelerinin GSYH’leri, nüfusları, ortak kara sınırlarının olması arasında pozitif ilişki olduğu, ancak Azerbaycan’ın ihracatı ile BDT ülkelerinin ve Gürcistan’ın Azerbaycan’a fiziki uzaklığı arasında negatif ilişki olduğu anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tercihlerde Benzerlik Teorisi, BDT, GSYH, İhracatANALYSIS OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN’S EXPORT TO CIS WITH PANEL GRAVITY MODEL: TESTING THE SIMILARITY IN PREFERENCE THEORY
 
The aim of this study is to investigated the export of the Republic of Azerbaijan to Commonwealth of Independent States (CIS) and Georgia. The members of CIS: Azerbaijan, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan and Ukraine. In the paper, datas of Armenia are not used. Because, Azerbaijan and Armenia have been battled since 1992. For this reason, Azerbaijan does not export to Armenia. In the study, Panel Data and Panel Gravity Model methods are employed. This paper is examined in the context of “Similarity in Preference Theory”. This analysis involves the years from 2010 to 2015. As a result it is determined that there is a positive relation between the Republic of Azerbaijan’s export and the GDP of CIS countries and Georgia. But there is a negative relation between the Republic of Azerbaijan’s export and the physical distance of CIS countries and Georgia to Rebuplic of Azerbaijan and also the population of CIS countries and Georgia.

Keywords: Similarity in Preference Theory, CIS, GDP, Export.Tam Metin

Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn