Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 1382
Toplam Ziyaret
: 1399725

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2018 Cilt: 1  Sayı: 42  Alan: Sosyal Bilimler

Dr. Öğr. Üyesi Zeki EDİS
AYLA KUTLU’NUN YEDİNCİ BAYRAK ROMANINDA ZORUNLU GÖÇ, GÖÇMENLİK VE MÜBADELE
 
Göç, tarih boyunca hemen her topluluğun doğrudan ya da dolaylı olarak tecrübe ettiği bir olgudur. Osmanlı Devleti’nin son zamanlarında önemli dönüm noktalarından biri olan Balkan Savaşları, önemli toprak kayıplarının yanı sıra büyük trajedilerin yaşanmasına sebep olmuştur. Osmanlı Devleti bu savaşlardan sonra yaklaşık beş yüz yıl boyunca hüküm sürdüğü topraklardan çekilmek zorunda kalmıştır. Bu geri çekiliş neticesinde Balkan coğrafyasına kök salmış yüz binlerce kişi büyük acılar çekmiş ve büyük oranda göç etmek zorunda kalmıştır. Bu elim hadiseyi gerek o dönemde gerekse de günümüzde ele alan çok sayıda eser bulunmaktadır. Kutlu’nun Yedinci Bayrak adlı romanı da bu mihverde kaleme alınmış bir eserdir. Bu çalışmada Ayla Kutlu’nun Yedinci Bayrak adlı romanı, Balkan Savaşı sonrasında gerçekleşen göçün ne şekilde ele alındığının belirlenmesi adına tahlil edilmiştir. Bu nedenle öncelikle Kutlu’nun göç konusunu ne şekilde ele aldığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Eserden elde edilen veriler ışığında da zorunlu göç, göçmenlik ve mübadele gibi konular odağa alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Ayla Kutlu, Yedinci Bayrak, zorunlu göç, göçmenlik, mübadeleIN AYLA KUTLU'S YEDİNCİ BAYRAK NOVEL, FORCED MIGRATION, IMMIGRATION AND EXCHANGE
 
Migration is a phenomenon that almost every community has experienced directly or indirectly throughout their own history. Balkan Wars, one of the most important milestones of the Ottoman Empire, had causedt too great tragedies as well as significant land losses. After these wars, the Ottoman Empire had to withdraw from the lands that had been ruled for nearly five hundred years by the Ottoman Empire. As a result of this withdraw, hundreds of thousands of people rooted in the Balkan region had suffered a great deal of pain then had to migrate to different places a great extent. It is possible to encounter so many works that address this incident not only at that time but also at present. Kutlu's novel The Seventh Flag is also a work that is written on this axis. In this study, Ayla Kutlu's The Seventh Flag had been analyzed in order to determine how the migration after the Balkan War to have handled. For this reason, firstly, it was tried to be determined how Kutlu handled the issue of migration. In the light of the datum obtained from the work, issues such as forced migration, imigration and exchange were taken into consideration.

Keywords: Keywords: Ayla Kutlu, Seventh Flag, forced migration, immigration, exchangeTam Metin

Copyright 2020 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn