Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası Telif Hakı
Bugünkü Ziyaret
: 111
Toplam Ziyaret
: 3311225

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2021 Cilt: 1  Sayı: 52  Alan: Sosyal Bilimler

Leyla ADIGÜZEL, Kuğu TEKİN
Atlas’ın Yükü Adlı Eserinde Hileci Yazar Jeanette Winterson
 
Öz Hileci, İsviçreli psikiyatr Carl Gustav Jung tarafından ilk kez ortaya atılan arketip kavramının önde gelen örneklerinden biridir ve genel olarak bireylerin karakterlerindeki bayağı özellikler olarak tanımlanır. Bununla birlikte çağdaş edebiyatta hileci arketipi; kurnaz, doğruyu söyleyen, hikâye anlatıcısı ve evrenin yasalarıyla oynayan bir dönüştürücü olarak tanımlanmaktadır. Hileci figür, gerçeği körü körüne kabul etmeyi reddeder; modası geçmiş zihniyetin yeri geldiğinde yıkılması gerektiği görüşünü savunur. Yıkıcı tutumuna rağmen kültürlerin tasarımına katkısından dolayı saygı duyulur. Jeanette Winterson’ın Atlas ve Herakles mitini tekrar kaleme aldığı Weight (Atlas’ın Yükü) adlı eseri, 2005 yılında farklı kültürlere ait mitleri tanınmış yazarlara yeniden yazdıran Conangate Myth Series projesi kapsamında yayınlandı. İngiliz edebiyatının önde gelen yazarlarından biri olan Winterson; titizlikle yazdığı hibrit kurgusunda, epik gelenekleri çeşitli edebi araçlar ve farklı türlerin karışımı ile yapı bozuma uğratır. Yazar, çok katmanlı eserinde gerçekte kendisini özdeşleştirdiği mitolojik kahraman Atlas üzerinden hikâyesini anlatır. Bu çalışma, eski miti yeniden kaleme alma sürecinde, kurnaz ve bilge bir dönüştürücü ve öykü anlatıcısı olarak Jeanette Winterson'ın hileci-sanatçı yönüne dikkat çekmeyi amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Jeanette Winterson, Weight, Hileci Yazar, Mitler, Hikâye Anlatma.Jeanette Winterson as the Trickster-Artist in Weight
 
Abstract The trickster is one of the outstanding examples of the concept of archetype introduced by Swiss psychiatrist Carl Gustav Jung and is described as the collection of whole inferior features in the individuals' characters. However, in contemporary literature, the archetype of the trickster is described as a cunning figure, a truth-teller, a storyteller, and a transformer who plays with the laws of the universe. The trickster figure rejects accepting the truth blindly; defends demolition of outdated mentality when needed. Despite his/her destructive attitude, he/she is respected for the contribution to the design of cultures. Jeanette Winterson's Weight, the retelling of Atlas and Heracles' myth, was published in 2005 within the project of The Conangate Myth Series, which commissioned prominent authors to rewrite the myths of different cultures. Winterson, one of the preeminent authors of British literature, in her meticulously written hybrid fiction, deconstructs epic traditions through various literary devices and offers a blend of different genres. In her multi-layered work, the author tells her story through the mythological hero Atlas, with whom she identifies herself. This study aims to highlight the trickster-artist facet of Jeanette Winterson as a cunning and wise transformer and storyteller in the process of rewriting the ancient myth.

Keywords: Keywords: Jeanette Winterson, Weight, the Trickster-artist, Myths, Story-telling.Tam Metin

Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn