Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası Telif Hakı
Bugünkü Ziyaret
: 752
Toplam Ziyaret
: 3180285

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2021 Cilt: 1  Sayı: 51  Alan: Sosyal Bilimler

Beral ALACI
Atatürk’ün Diplomatlarından Tevfik Kamil Koperler ve Madrid Elçiliği Dönemindeki Çalışmaları (1934-1938)
 
Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu günden itibaren dış politika konusunda bölge ve dünya barışının inşasına yönelik bir tavır sergilemiştir. Bu doğrultuda gerek sınır komşularıyla gerekse diğer ülkelerle iş birliği ve barış ittifakları yapmayı öngören bir politika yoluyla dış ilişkilerini şekillendirmiştir. Türkiye-İspanya ilişkileri de dış siyasette izlenen bu anlayış çerçevesinde gelişme göstermiştir. İkili ilişkilerin yürütülmesinde şüphesiz ki elçilerin büyük rolü olmuştur. İspanya’daki ilk elçilik 1857 yılında Madrid’te açılmış ve 1922 yılına kadar altı elçi görev yapmıştır. 1922-1929 yılları arasında maslahatgüzarlar tarafından idare edilen Madrid Elçiliği’ne 1929’da Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Madrid Elçisi olan Yahya Kemal Beyatlı atanmıştır. Beyatlı’nın ardından 1934’te göreve gelen ve 1938 tarihine kadar Madrid Elçiliği görevini sürdüren Tevfik Kamil Koperler’dir. Tevfik Kamil Koperler 1889 tarihinde Selanik’te doğmuş, Paris’te Hukuk eğitimi almış bir devlet adamıdır. Hariciye Vekâleti bünyesinde pek çok önemli görev alan Koperler’in 1934-1938 yıllarını kapsayan dört yıllık Madrid elçiliği, İspanya’nın içinde bulunduğu siyasi şartlar açısından önemli bir döneme denk gelmektedir. İspanya’da iktidarın Cumhuriyetçilere geçtiği seçimler sırasında elçilik görevine başlayan Koperler, 1936’da İspanya’da başlayan İç Savaş sırasında da Madrid’de Türk elçisi olarak yer almıştır. Bu çalışma ile Tevfik Koperler’in hayatı ve Madrid Elçiliği sırasındaki faaliyetleri; iki ülke ilişkilerine katkıları arşiv belgeleri, gazeteler ve araştırma eserler ışığında ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: Atatürk Dönemi, Tevfik Kamil Koperler, Madrid, Elçilik, İspanya İç SavaşıAtaturk's Diplomats Tevfik Kamil Koperler and His Works During The Madrid Embassy Period (1934-1938)
 
Republic of Turkey has supported the construction of the world peace on the foreign policy since it was established. In this regard, Republic of Turkey shaped its policy through peace alliances and cooperation with neighboring countries as well as others. Turkish – Spanish relations are improved through this approach in the foreign policy. It is certain that the role of the Ambassadors were very important to conduct the bilateral relations. First Turkish embassy opened in Madrid in 1857 and till 1922 six envoy served there. Between the years 1922-1929 charge d'affaires was in charge of the Madrid embassy, then Yahya Kemal Beyatlı the first Spanish Ambassador of the Republic of Turkey has been appointed to Madrid Embassy in 1929. After Beyatlı, Tevfik Kamil Koperler continued to serve as the Madrid Ambassador between the years 1934 to 1938. Tevfik Kamil Koperler was born in 1889 in Selanik, he is a person of government who studied law in Paris. Koperler took many important missions in within the Ministry of Foreign Affairs. Furthermore, the four year (1934-1938) he serves as an Ambassador in Spain is very crucial for the political conditions of Spain.Koperler took office in the elections when the Republicans had the power. Also, he continued to serve in Madrid as the Turk Ambassador when the 1936 Spain Civil War broke out. This Paper will take in hand TevfikKoperler’s life and the works he did when he was the Madrid ambassador in the lights of archive documents, researches and newspapers.

Keywords: Atatürk Period, Tevfik Kamil Koperler, Madrid, Ambassador.Tam Metin

Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn