Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 1663
Toplam Ziyaret
: 1398277

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: 37  Alan: Sosyal Bilimler

Songül Çakmak
ARVASİ TARİKATINDA ÇOKEŞLİLİK VE KADININ TOPLUMSAL CİNSİYET AÇISINDAN SOSYAL STATÜSÜ
 
Çalışma, Van ilinde henüz etkinliğini sürdüren Arvasi tarikatında kadının rolünü belirleyen dini kaidelerin işlevini ve bu kaidelerin toplumsal cinsiyet açısından çok eşliliğe bakış açılarını yansıtmakla birlikte, kadının tarikatta ve bölgede sosyal statüsünü belirlemek amaçlıdır. Arvasi tarikatında çokeşlilik eskisine oranla büyük çözülmelere rağmen, bölgede iktidar elde etmedeki konumlarını hala önemli oranda korumaktadır. Diğer bir ifadeyle, çok eşliliğin normalize ettirilmesinin temelinde din ve güç mücadelesi önemli bir motivasyondur. Dolayısıyla bölgede gündelik yaşam pratiklerinin belirlenmesinde önemli bir belirleyici olan kadının analizi, bu dini yapının daha iyi anlaşılmasını da mümkün kılmaktadır. Çalışmanın temel konusu, Arvas tarihi gelişimini ele almakla birlikte ağırlıklı olarak performans çalışmasına yönelmiştir. Van’ın Bahçesaray (Müküs) ilçesinin, Doğanyayla (Arvasi) köyü, Van (Gevaş) ve Van şehir merkezinde yaşayan Arvas tarikatındaki kadınlarla görüşmeler sonucunda, Arvas geleneğinde kadının konumu ve çok eşlilik sorunsalı irdelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Arvasî tarikatı, çokeşlilik, kadın, toplumsal cinsiyet, sosyal statüPOLYGAMY IN ARVASI CULT AND SOCIAL STATUS OF WOMEN IN RESPECT OF THE SOCIAL GENDER PHENOMENON
 
The study aims at identifying the social status of women within the cult and in the region, as much as reflecting the function of religious principles that determine the role of women within Arvasi cult, which is still acti and point of view of these principles in terms of social gender. Despite great disintegration compared to the past, polygamy in Arvasi cult still retains its position in a significant proportion in achieving power throughout the region. In other words, religion and struggle for power are important motivations on the basis of normalizing polygamy. Therefore, analysis of women, who constitute an important determining power for determining practices of daily life in the region, makes it possible to understand this religious structure better. Primary subject of the study intends mainly to performance study as well as dwelling on the development of the Arvas history. As a result of interviews with women from Arvasi cult residing in Bahçesaray (Müküs) District of Van, Doğanyayla (Arvasi) Village, Van (Gevaş) and the city center of Van, status of women in Arvasi tradition, and the problem of polygamy are addressed.

Keywords: Arvasi cult, polygamy, woman, social gender, social statusTam Metin

Copyright 2020 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn