Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 255
Toplam Ziyaret
: 2168431

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2021 Cilt: 1  Sayı: 53  Alan: Sosyal Bilimler

Hikmet Serdar MUTLU
Anadolu'da Ortaçağ Seramiklerinin Üretildiği Bir Merkez: Samsat
 
Güney Doğu Anadolu bölgesinde stratejik bir noktada konumlanmış olan Samsat, arkeolojik kazılar sonucunda ele geçen zengin ve bol çeşitli malzemelerle burada yerleşimin M.Ö. 5000-3000 yıllarına kadar uzadığı kanıtlanmıştır. Samsat Höyük kazılarından anlaşıldığına göre Orta Çağ, Helen ve Roma dönemleri başta olmak üzere Demir Çağı, Geç ve Orta Tunç dönemlerine kadar uzanan dört dönem tespit edilmiştir. Bu dönemlerde Samsat kentinin önemli olmasının nedeni; Fırat nehrinin ulaşımı kolaylaştırması sayesinde hem bir ticaret merkezi hem de askeri bir merkez olmasıdır. Araştırmada, Samsat Anadolu’da Orta Çağ Hristiyan ve İslam öncesi seramik üretimlerinin süsleme teknikleri açısından kıyaslanması yapılmıştır. Adıyaman Müzesi’nde sergilenen seramikler ve depoda korunan parçalardan işlevsel, estetik değeri yüksek ve süsleme motif özellikleri bakımından dikkat çekenler incelenmiş ve müze kayıtları ile karşılaştırılmıştır. Çalışmada, Samsat Höyük kazılarındaki seramik buluntulara dair bilgilere, Samsat’ın tarihi ve Orta Çağ İslam öncesi ve sonrası seramiklerin tanım ve kıyasları yapılmış, araştırmacılara toplu değerlendirebilecekleri bir kaynak sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Samsat, İslami Devir Seramikleri, Süsleme.A Center in Anatolia Where Medieval Ceramics Are Produced: Samsat
 
Samsat, which is located at a strategic point in the Southeastern Anatolia region, is where the settlement was found in the BC, with the rich and varied materials found as a result of archaeological excavations. It has been proven to be as long as 5000-3000 years. As understood from the Samsat Höyük excavations, four periods have been identified ranging from the Middle Ages, Hellenic and Roman periods to the Iron Age, Late and Middle Bronze periods. The reason why the city of Samsat was important in these periods; Thanks to the Euphrates river facilitating transportation, it is both a trade center and a military center. In the research, a comparison of medieval Christian and pre-Islamic ceramic productions in Samsat Anatolia was made in terms of decoration techniques. The ceramics exhibited in the Adıyaman Museum and the pieces preserved in the warehouse that attract attention in terms of their functional, aesthetic value and ornamental motif features were examined and compared with the museum inventory. In the study, the information about the ceramic finds in Samsat Höyük excavations, the history of Samsat and the definitions and comparisons of the ceramics before and after the Middle Ages Islam were made, and a resource that researchers could evaluate collectively was presented.

Keywords: Samsat, Medieval Islamic Ceramics, Design.Tam Metin

Copyright 2021 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn