Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 3462
Toplam Ziyaret
: 1923910

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2020 Cilt: 1  Sayı: 47  Alan: Sosyal Bilimler

Ercan ÇALIŞ, Ahmet ERK
Anadolu’da Bilezik Serüveninin Geleneksel Türk El Sanatları Açısından Önemi: Osmanlı Döneminden Bir Grup Örnek
 
El sanatları ürünlerinin önemli bir grubunu oluşturan takılar, diğer el sanatları ürünlerinde olduğu gibi ortaya çıktığı toplumun duygularına, kültürel özelliklerine ve sanatsal beğenilerine ışık tutmaktadır. Takı kümesi içinde yer alan ve çalışma konumuzun esasını oluşturan bilezikler ise Anadolu kadını tarafından geçmişten günümüze dek kesintisiz bir şekilde kullanılmış ve kullanılmaya devam etmektedir. Bu yönüyle el sanatlarının sürdürülebilirliği açısından bilezikler, maddi kültürün en canlı örnekleri arasındadır. Bileziklerle ilgili olarak yapılan bilimsel araştırmaların sınırlı olması, bu çalışmaya yönelme eğilimini ortaya çıkarmıştır. Bunun yanı sıra, çalışmaya konu olan bileziklerin seçilmesindeki başlıca amaç, bilezik kullanma geleneğinin kesintisiz bir şekilde çağlar boyunca devam etmiş olmasıdır. Şekil ve süsleme programları dikkate alınarak dört farklı müzede bulunan örnek eserler seçilmiştir. İlgili müzelerden gerekli izinler alınarak müzede muhafaza edilen Osmanlı dönemine ait tüm bilezikler titizlikle incelenmiş ve bunlar arasında form, malzeme, kompozisyon ve süsleme teknikleri gibi hususlar göz önünde bulundurularak, olabildiğince birbirinden farklı olan on bir eser incelenmeye alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Anadolu, El sanatları, Takı, Bilezikler.The Significance of the Bracelet Adventure in Anatolia in Terms of the Traditional Turkish Handicrafts: A Group of Samples From the Ottoman Period
 
Jewelry, which forms a significant group of handicraft products, sheds light on the feelings, cultural characteristics and artistic tastes of the society where it shows up as in other handicraft products. The bracelets which are in the jewelry batch and form the basis of our topic have been used and continue to be used by the Anatolian women from the past to the present. In this respect, bracelets are among the most vivid examples of the material culture in terms of continuity of handicraft. The limited number of scientific researches about bracelets have revealed the tendency to turn to this study. Moreover, the main purpose behind the selection of the bracelets in the research was the continuation of the tradition of using bracelets throughout the ages. Work samples were selected from four different museums by paying attention to the formal and ornamental programs. All the bracelets that belonged to the Ottoman Period and were kept in the storerooms of the museums were examined meticulously after the necessary permissions were obtained from the related museums; among these, 11 works, which were as different from each other as possible, were subjected to examination in consideration with their forms, materials, compositions and ornamenting techniques.

Keywords: Anatolia, Handicrafts, Jewelry, Bracelets.Tam Metin

Copyright 2021 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn