Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler
Bugünkü Ziyaret
: 222
Toplam Ziyaret
: 1012959

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: 34  Alan: Sosyal Bilimler

Mehmet Fatih IŞIK, Recep HEKİMOĞLU
ALBERT CAMUS'DA ABSURD VE BAŞKALDIRI
 
Özet Dünyayı anlayabilmek için insanın önce kendisini ve doğa içindeki konumunu anlayabilmesi gerekir. Bunu ilkçağ filozoflarından Sokrates, ‘‘Kendini tanı’’ ifadesi ile çok önceden dile getirmiştir. Sokrates’e göre ‘‘sorgulanmamış hayat yaşanmaya değmez’’ önermesinden hareketle yaşadığımız yüzyılı göz önüne alarak yaşamı sorguladığımızda eskiye nazaran çok daha az anlam buluruz. Bunun en önemli nedenleri arasında askeri, siyasi, ekonomik ve toplumsal sorunlar gibi faktörleri gösterebiliriz. 20. yüzyıl iki dünya savaşına ve hızlı bir biçimde gelişen sanayileşme ile devam eden savaşların yaşandığı bir çağ olmakla birlikte insanın kendisi için bir problem olmasını, günlük yaşamlarının anlamsızlaşmasını ve varoluşunu sorgulamasını da beraberinde getirdiği bir çağ olmuştur. Bütün bu hızlı değişimlere uyum sağlamakta problem yaşayan insan, bütün değerlerini yitirmiş kendini tanıyamaz hale gelmiştir. Öyle ki bu kaosun onu intihara sürüklediği çoğu kez görülmüştür. Bu karamsarlık tablosunu eserlerinde detaylı bir biçimde işleyen Albert Camus, yaşamın anlamlandırmasının ve aydınlatmasının çözüm yollarını bulmaya çalışır. Onu diğer varoluşçu romancılardan ayıran özeliği de budur. O; Sartre, Heidegger ve diğer varoluşçular gibi yaşamdaki saçmalığı nihai veya sonsuz görmez aksine anlamı içinde taşıyan bir durum olarak tanımlar. Bu çalışmanın amacı; giderek bütün değerlerin çürüdüğü, toplumsal bir bozulmanın yaşandığı ve yalnızlaşma duygusunun bireyde yoğun olarak yaşandığı uyumsuzluğa (saçma) yeni bir anlamın yüklenmesinin mümkün olup olmadığını, uyumsuz durumdan kurtulmanın yolunun ne olduğuna Camus’dan hareketle incelemektir. Anahtar kelimeler: Albert Camus, 20. Yüzyıl, Saçma, İntihar, Umut, Başkaldırı.

Anahtar Kelimeler:ALBERT CAMUS'S ABSURD AND REVOLT
 


Keywords:Tam Metin

Copyright 2020 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn