Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 327
Toplam Ziyaret
: 1405082

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2018 Cilt: 1  Sayı: 40  Alan: Sosyal Bilimler

Esra Ünsal Ocak
Akrabalık Kurumuna Betimsel Bir Bakış: Türkiye Örneği
 
Bu çalışma akrabalığa dayalı grupların kendine has özelliklerini incelemeyi amaçlamaktadır. Akrabalık yalnızca kan bağını değil aynı zamanda evlilik ve ikametle ilgili bağları da kapsamaktadır. Tarihsel ve etnografik kaynaklardan verilen özellikle kırsal toplumlarla bağlantılı örneklerin ışığında, bu makale her toplumda farklı işlevlere ve rollere sahip olan evlilik, ikamet ve soy kavramlarına atfedilen anlamları incelemektedir. Çalışma üç ilkenin ayrı ayrı ele alınsalar da birbirlerinden ayrılamayacağını kanıtlamaktadır. Her toplum, kiminle ve kaç kişiyle evlenileceği, bireyin birden fazla eşle evlenmesine sebep olan etkenleri, ya da mal varlığının evlilikteki rolü ve farklı kültürlere sahip toplumlarda farklı türden mal varlıklarının nasıl uygulandığı gibi ayırt edici unsurlara sahiptir. Bütün bu kurallar, prestij kazanmak veya ensesti önlemek ya da sahip olunan toprakları genişletmek gibi kültürel ve sosyal amaçlara sahiptir. Bu çalışmada, Türkiye örneğine de değinerek, kültürel sistemin kuralları ile ortaya çıkan bütün bu hak ve yükümlülüklerin sebeplerine dikkat çekilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İçevlilik, Dışevlilik, İkamet, Soy, Türkiye’de AkrabalıkA Descriptive Overview Of Kinship Organizations: The Case Of Turkey
 
This study aims to examine specific features of kinship-based groups. Kinship does not only consist of blood relations but also marital and residential relations. In the light of the examples given from the historical and ethnographic sources, mainly in relation to rural societies, this article analyzes meanings attributed to the terms of marriage, residence and descent that have different functions and roles in each society. The study proves that these principles cannot be divergent although they are discussed separately. Each society has distinctive elements to create rules such as who to marry, how many to marry and what reasons make an individual to marry more than one spouse or how wealth is involved in the marriage and what types of wealth are practiced in societies varying their cultures. All these rules have cultural and social purposes such as to gain prestige or prevent incest or extend territory and so on. In this study touching on the case of Turkey, consideration is given to the reasons for all these rights and obligations emerged with the rules of the cultural system.

Keywords: Exogamy, Endogamy, Residence, Descent, Kinship in TurkeyTam Metin

Copyright 2020 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn