Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası Telif Hakı
Bugünkü Ziyaret
: 38
Toplam Ziyaret
: 3311152

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2021 Cilt: 1  Sayı: 52  Alan: Sosyal Bilimler

Benan GÖK
Ailede Baba Faktörünün Taraftar Özdeşleşmesine Yansımaları: Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Spor Kulüpleri Taraftarları ile Alan Çalışması
 
Bu çalışmada, bir örgüte gönüllülük esasıyla üye olan bireylerin örgütle özdeşleşmelerinde ailede baba faktörünün etkili olup olmadığını tespit etmek amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, bireylerin örgütle özdeşleşme nedeni sosyal psikoloji perspektifinden mercek altına alınmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Araştırma verilerinin hesaplanmasında SPSS 22 programı kullanılarak verilerin frekans, yüzde değerleri hesaplanmış ve ardından açıklayıcı faktör analizi, Anova testi ve karar ağaçlarının algoritmalarından biri olan CART (Sınıflama ve Regresyon Ağacı) tekniği kullanılmıştır. Gönüllülük ilkesi kapsamında üyelik edilen bir örgüt olarak Türkiye’nin önde gelen üç spor kulübünün taraftarları üzerinde bir saha çalışması yürütülmüştür. Bu kapsamda çalışmaya, Türkiye’de üç büyükler olarak nitelenen 656 Fenerbahçe, 710 Galatasaray ve 602 Beşiktaş Spor Kulübü taraftarları olmak üzere toplam 1968 taraftar katılmıştır. Çalışma grubu, kolayda örnekleme yöntemine göre farklı demografik özellikler dikkate alınarak oluşturulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre, örneklemde yer alan taraftarlar, tuttukları takımlara göre ayrılıp incelendiğinde babasıyla aynı takımı tutan taraftarların, babasıyla farklı takım tutan taraftarlara göre takımla özdeşleşme puanlarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Diğer bir deyişle, taraftarların takımla özdeşlemelerinin altında baba faktörünün olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Özdeşleşme, Baba Faktörü, Spor KulüpleriReflections of the Father Factor in the Family on Fan Identification: Fenerbahce, Galatasaray and Besiktas Sports Clubs Fans with Field Study
 
In this study, it aimed to determine whether the father factor in the family is effective in identifying individuals who are members of an organization on the basis of volunteerism. For this purpose, the reason why individuals identify with the organization has been examined from the perspective of Social Psychology. Questionnaire was used as a data collection tool in the study. In the interpretation of the quantitative data of the study, by means of SPSS 22 program the frequency and percentage values of the data were calculated using, and then exploratory factor analysis, Anova test and CART (Classification and Regression Tree) technique, one of the algorithms of decision trees, were used. As a member organization under the principle of volunteerism, a field study was conducted on the fans of three leading sports clubs in Turkey. In this context, the study, regarded as the big three in Turkey, 656 Fenerbahce,710 Galatasaray and 602 Besiktas Sports Club participated in a total of 1968 individuals including supporters. The working group was formed by taking into account different demographics according to the easy sampling method. According to the study, when fans in the sample were divided according to the teams they kept, it was found that fans who kept the same team as their father had higher team identification scores compared to fans who didn't keep the same team as their father. In other words, it is revealed that the father factor underlies the identification of the fans with the team.

Keywords: Organizational Identification, Father Factor, Sports ClubsTam Metin

Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn