Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası Telif Hakı
Bugünkü Ziyaret
: 1590
Toplam Ziyaret
: 3308708

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: Özel Sayı -1  Alan: Sosyal Bilimler

Doç.Dr.M. Şükrü Mollavelioğlu
AFRO-AVRASYA ÜLKELERINDE TARIMSAL TOPLAM FAKTÖR VERIMLILIĞI VE EKONOMİK BÜYÜME
 
Bu çalışmada Afro-Avrasya ülkeleri örneğinden hareketle tarımsal toplam faktör verimliliğimdeki değişmeler Malmquist endeks yaklaşımıyla değerlendirilmektedir. Malmquist endeks analizi 58 ülke örnekleminden hareketle 2002-2013 dönemi için hesaplanmıştır. Elde edilen bulgular söz konusu dönemde tüm ülkeler dikkate alındığında tarımsal toplam faktör verimliliğinde ortalama yüzde 1.5’lik bir artışın meydana geldiğini göstermektedir. En yüksek tarımsal toplam faktör verimliliği artışı yüzde 14.3’lük bir artışla Çin’de gözlemlenmektedir. Tarımsal toplam faktör verimliliğinde en büyük gerileme ise yüzde 3.5 ile Kazakistan da görülmektedir. Söz konusu dönemde teknik değişmede ortalama olarak yüzde 2.1’lik bir artış meydana gelirken, etkinlik değişmesinde yüzde 0.6’lık azalma meydana gelmiştir.

Anahtar Kelimeler: Malmquist Endeks, Tarımsal Toplam Faktör VerimliliğiAGRICULTURAL AGGREGATE FACTOR PRODUCTIVITY AND ECONOMIC GROWTH IN THE AFRO-EURASIAN COUNTRIES
 
In this study, changes in agricultural Total Factor Productivity (TFP) from the example of Afro-Eurasian countries are evaluated by the Malmquist index approach. The Malmquist index analysis was calculated for the period 2002-2013 based on the sample of 58 countries. The findings show that an average increase of 1.5 per cent in agricultural total factor productivity was occured for all 58 countries in the sample. The highest increase in agricultural total factor productivity is observed in China with an increase of 14.3 per cent. The biggest decline in agricultural total factor productivity is seen in Kazakhstan with 3.5 percent. In the mentioned period, an average increase of 2.1% is observed in the technical change, while a 0.6% decrease in the efficiency change occurred.

Keywords: Malmquist Index, Aggregate Factor ProductivityTam Metin

Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn