Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası

VAN ÖZEL SAYISI DUYURUSU Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Van özel sayısı için başvurularınızı bekliyor. 2021 yılının Nisan ayında yayınlanmasını planladığımız özel dosya, Van YYÜ Bilimsel Araştırmalar Koordinasyon Birimi (BAP)’nin desteğiyle Van’ın işgalden kurtuluşunun 103. yılına ithafen hazırlanıyor. Van’ın bu ulvi gününü kutlarken bilimsel açıdan yeni yaklaşımlar getirmek, sosyal bilimler alanından gelecek farklı araştırma-inceleme yazılarıyla Van tarihine, kültürüne, sanatına katkı sunulması hedefleniyor. Van bağlamında nitelikli çalışmalara ev sahipliği yapacağına inandığımız bu dosya aynı zamanda BAP’ın desteğiyle Van’ın tarihi fotoğraflarından oluşacak bir seçkiye de ev sahipliği yapacak. Tüm disiplinlerden araştırmacılara ve yazılara açık olan, Van’ın özne olduğu bu özel dosyaya katkı sunmanızı bekliyoruz. Not: Gönderilen makaleler ilk olarak Yayın Kurulu tarafından değerlendirilecek, uygun bulunan çalışmalar önce alan editörüne sonra da konusunun uzmanı iki ayrı hakeme gönderilecektir. Makaleler, hakem raporlarına göre ret ya da kabul edilecektir. 2020 Nisan ayında yayımlanacak Van Özel Sayısı için makalelerinizi 1 ila 31 Ocak 2021 tarihleri arasında yükleyebilirsiniz. Dergimizin “MAKALE YÜKLE” butonu söz konusu tarihlerde aktif olacaktır. NOT: Dergimizin normal periyodunda yayımlanan her sayısında en fazla 20 makale yayımlanmaktadır. Halihazırdaysa birçok makalenin süreci tamamlanmış veya devam etmektedir. Dergimizin Mart ve Haziran sayılarının kontenjanı da dolmuştur. Eylül sayısı için makale kabulü Nisan ayındaki özel sayının yayımlanmasından sonra başlayacaktır. Dolayısıyla özel sayı dışındaki normal periyoda makale kabulü kesinlikle kabul edilmeyecek olup yüklenen makaleler yazarlarına iade edilecektir.

Bugünkü Ziyaret
: 543
Toplam Ziyaret
: 1617149

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2020 Cilt: 1  Sayı: 50  Alan: Sosyal Bilimler

Mezher YÜKSEL
2000-2019 Döneminde Türkiye ile Orta Doğu Ülkeleri Arasındaki İktisadi İlişkiler
 
Bu çalışma 2000-2019 arası dönemde gerçekleştirilen dış ticaret üzerinden Türkiye ile Ortadoğu ülkeleri arasındaki ilişkilerin iktisadi boyutunu tartışmaktadır. Bu çerçevede yıllar ve ülkeler itibariyle ticari ilişkiler nasıl bir seyir izlemektedir, zaman içinde ne tür değişimler meydana gelmiştir, dış ticaretin genel görünümü nasıldır, Türkiye’nin toplam dış ticaret hacmi içinde Ortadoğu’nun payı nedir ve zaman içinde nasıl bir seyir izlemiştir, ekonomik ilişkilerde ekonomi dışı faktörler ne ölçüde belirleyicidir gibi sorulara cevap aranmaktadır. Önceki dönemler ile karşılaştırıldığında Türkiye Ortadoğu ilişkileri bu dönemde hem çeşitlenmiş hem de büyük artış görmüştür. Esasen bu durum adına küreselleşme denilen ve ülkeler arasında artan çok yönlü ilişkiler ile karakterize edilen genel eğilimler ile uyumludur. Bu çalışma TÜİK tarafından yayınlanan resmi veriler ile çeşitli uluslararası kuruluşlar tarafından sunulan verilere dayanmaktadır. Araştırmanın iki temel bulgusu vardır. Bölge dışı faktörler ikili ticari ilişkilerin seyrinde belirleyici rol oynamaktadır. İkincisi, ikili ilişkilerde yaşanan diplomatik ve siyasi ihtilaflar ve krizler ticari ilişkilerde aynı ölçüde karşılık bulmamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Ortadoğu, Ekonomi, Siyaset, Dış TicaretEconomic Relations between Turkey and the Middle Eastern Countries in the 2000-2019 Period
 
Based on the data concerning foreign trade between 2000 and 2019, this study examines the economic aspect of the relations between Turkey and other Middle Eastern countries. In this context, I aspire to answer the following questions: from the point of view of years and countries, what kind of a picture do trade relations present? What changes have been seen throughout this period? What is the general outlook of foreign trade like? What is the share of the Middle East in Turkey's total foreign trade volume and what has it been like during the period under consideration? Lastly, to what extent have non-economic factors been a determining factor in trade relations between Turkey and other Middle Eastern countries? It can be observed that compared to earlier periods, the relations between Turkey and Middle Eastern countries have been diversified and seen an increase. This picture thus seems compatible with the process of globalization which is characterized by a rise in multi-faceted relations among different countries. This study is based on official figures of the Turkish Statistical Institute various data provided by a number of international organizations. This research has two main findings. First, extraterritorial factors play a determining role on bilateral trade relations. Second, bilateral political and diplomatic conflicts and crisis are not equally reflected on trade relations.

Keywords: Turkey, Middle East, Economy, Politics, Foreign TradeTam Metin

Copyright 2021 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn