Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 1508
Toplam Ziyaret
: 2335586

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2021 Cilt: 1  Sayı: 54  Alan: Sosyal Bilimler

Aydın YİĞİT
1958 İhtilali Sonrası Irak’ın Kuzeyinde Yaşanan Gelişmeler ve Albay Şevvaf İsyanı’nın Türkiye’ye Yansımaları (1958-1959)
 
1921 yılında kurulan Irak Krallığı, General Kasım ve arkadaşları tarafından 14 Temmuz 1958 tarihinde gerçekleştirilen ihtilal ile devrilmiş ve ülkede Cumhuriyet ilan edilerek “Irak Cumhuriyeti” kurulmuştur. Ülkenin başında bulunan Kral II.Faysal, Veliaht Abdullah ve Başbakan Nuri Sait Paşa olaylar sırasında öldürülürken, yönetime General Abdülkerim Kasım hakim olmuştur. Komünistler ile Kürtlere dayanarak ülkeyi yönetmeye çalışan General Kasım, içlerinde yakın arkadaşlarının da bulunduğu milliyetçileri ise tasfiye etmeye ve sindirmeye başlamıştır. Bu durum, Komünist-Kürt İttifakı’nın doğup özellikle Irak’ın kuzey bölgelerinde etkin olmaya çalışmalarına yol açarken, milliyetçiler başta olmak üzere ülkenin pek çok kesimi tarafından tepkiye karşılanmıştır. Bu tarz bir yönetim anlayışıyla hareket eden General Kasım ve desteklediği Kürt-Komünist İttifakı ise önce Kerkük’te 24-26 Ekim Olaylarının, ardından da Musul’da Albay Şevvaf İsyanı’nın çıkmasına sebep olmuştur. Dolayısıyla bu çalışmada, 14 Temmuz 1958 İhtilali neticesinde özellikle Irak’ın kuzeyinde yaşanan gelişmeler, şiddet olayları ve gerek Irak içinde gerekse uluslararası arenada doğurduğu sonuçlar ağırlıklı olarak Türk basınına yansıdığı şekliyle ortaya konulmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Irak, Musul, Kerkük, Abdülvahap el- Şevvaf, Kürtler, Komünistler, TürkmenlerDevelopments in the North of Iraq After the 1958 Coup D'état and the Reflections of the Colonel Şevvaf Uprising on Turkey (1958-1959)
 
The Kingdom of Iraq, which was established in 1921, was overthrown in a military coup on the 14 of July 1958 by General Kasım and his friends. Following this, through declaring a republic, the Republic of Iraq was established. After King Faisal II, Crown Prince Abdullah and Prime Minister Nuri Said Pasha, rulers of the country were killed during the incidents, General Abdulkerim Kasım dominated the administration. Trying to rule the country in cooperation with communists and the Kurds, General Kasım began to purge and intimidate the nationalists who also included his close friends. While this situation led to the birth of the Communist-Kurdish Alliance and their efforts to be effective especially in the northern regions of Iraq, it was met with a negative reaction from many parts of the country, especially from the nationalists. Employing such a method of rule General Kasım and the Kurdish-Communist Alliance he supported resulted in the 24-26 October Incidents in Kirkuk and then the Colonel Şevvaf Uprising in Mosul. In this study the attempt is made to show, primarily from the Turkish press, the developments especially in the north of Iraq resulting from the 14 of July 1958 coup d'état, the violence and its consequences both in Iraq and in the international arena.

Keywords: Iraq, Mosul, Kirkuk, Abdülvahap al-Şevvaf, Kurds, Communists, TurkmenTam Metin

Copyright 2022 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn