Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası Telif Hakı
Bugünkü Ziyaret
: 573
Toplam Ziyaret
: 3180106

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2018 Cilt: 1  Sayı: 42  Alan: Sosyal Bilimler

DOÇ.DR.MEHMET PINAR, İLKNUR KOÇ
1930 İSTANBUL BELEDİYE SEÇİMLERİNDE GAYRİMÜSLİMLER
 
Cumhuriyet döneminde ilk defa kadınlara ve Gayrimüslimlere siyaset yapma hakkının verildiği 1930 Belediye Seçimleri siyasette ve kamuoyunda çok tartışıldı. Özellikle tartışmada en ön plana çıkan kentlerden biri ciddi oranda Gayrimüslim nüfus barındıran İstanbul oldu. İstanbul, tarihi, ekonomik ve transit ticaret merkezi olarak görüldüğünden Gayrimüslimlerin muhalefet fırkası lehinde seçimlerde aktif rol aldıkları görüldü. İktidarın merkeziyetçi yaklaşımı, Gayrimüslimleri ticaretle uğraşmalarının da etkisiyle muhalefet fırkasına yönlendirdi. Museviler SCF’ye yönelirken Ermeni ve Rumların tercihleri ise ilçelere göre farklılık göstermiş, beklentiler, konumlar ve ekonomik pozisyonlar siyasi yönelişleri de etkilemişti. İktidar fırkası, ilk dönemde ulus-devlet tezine zarar vereceğini düşündüğünden Gayrimüslimlerin siyaset yapmalarına ve muhalefeti desteklemelerine sert tepki koyarken seçimlerin başlamasıyla birlikte Gayrimüslimlerin siyasi tercihlerini ve yönelişlerini kendi lehine değiştirmek adına farklı taktikler deneme seçeneğine yöneldi. 1930 Belediye Seçimlerinde İstanbul’un en büyük rolü muhalefet fırkasının Gayrimüslimlere siyasete katılma kapılarını aralaması iktidarın Gayrimüslimlere yaklaşımında bir kırılma oluşturdu. SCF’nin kapanmasından sonra CHF’de siyaset yapan Gayrimüslimlerin olduğu görülmekteydi.

Anahtar Kelimeler: Gayrimüslimler, İstanbul, Seçimler.NON-MUSLIMS IN 1930 ISTANBUL MUNICIPAL ELECTION
 
The elections of 1930 Municipalities, which were given the right to do politics for women and non-Muslims for the first time in the republican period, were widely discussed in politics and the public. Especially one of the most prominent cities in the debate was Istanbul, which has a serious non-Muslim population. Since Istanbul was seen as a historical, economic and transit trade center, it was observed that non-Muslims played an active rolefor the opposition party. The centralist approach of ruling party led non-Muslims to the opposition party with the influence of engaging in trade. While the Jews turned towards the SCF, the preferences of the Armenians and Greeks differed according to the districts, and the expectations, positions and economic positions affected the political orientations. As the ruling party thought it would harm the nation-state thesis in the first period, it reacted hard against non-Muslims doing politics and supporting the opposition, however with the beginning of the elections, it turned to the option of experimenting with different tactics in order to change the political preferences and orientations of the non-Muslims for itself. The most important role of Istanbul in 1930 Municipal Elections was the fact that the opposition party opened the gates of joining the non-Muslims in politics, creating a break in the approach of ruling party to non-Muslims. After the closure of the SCF, the non-Muslims engaged in politics were seen in the CHF.

Keywords: Non-Muslims, Istanbul, ElectionsTam Metin

Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn