Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası Telif Hakı
Bugünkü Ziyaret
: 338
Toplam Ziyaret
: 3178899

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl: Cilt:  Sayı: Özel Sayı Alan:  Sosyal Bilimler
Abdullah ŞENGÜL
1- YESİLİ HOCA AHMED ÜÇLEMESİNDE BİR SEMBOLİK UNSUR OLARAK HURMA

  Özet   Tam Metin
Alaeddin YALÇINKAYA
2- TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA EKSEN ARAYIŞI: AVRUPA BİRLİĞİ Mİ, ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ MÜ?

  Özet   Tam Metin
Arzu Genç ARIDEMİR
3- TÜRK MEDENİ HUKUKUNA GÖRE ANNE İLE ÇOCUK ARASINDAKİ SOY BAĞINA İLİŞKİN PROBLEMLER

  Özet   Tam Metin
Doç. Dr. Aytunga OĞUZ/Okt. Hande ÖZÇALIŞAN
4- ÜNİVERSİTE İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI ÖĞRENCİLERİNİN ÖZ BELİRLEYİCİLİK DÜZEYLERİ İLE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZERKLİK DESTEĞİNE İLİŞKİN ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

  Özet   Tam Metin
Doç. Dr. Azize Serap TUNÇER
5- POLİTİK MÜCADELEDE MEKAN OLGUSUNUN AŞIMI

  Özet   Tam Metin
Yrd. Doç. Dr. Barış ÖZTUNA
6- KÖPRÜ İSTİHDAM VE SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNİN EMEKLİ ÜZERİNE ETKİSİ

  Özet   Tam Metin
Baykal BİÇER
7- 19. YÜZYIL TÜRK TOPLUM YAPISINDA AMERİKAN KOLEJLERİNİN SOSYOLOJİK ETKİSİ

  Özet   Tam Metin
Dr. Bilgehan EMEKLİER
8- 21. YÜZYILDA KÜRESEL SISTEMIN YAPISAL DÖNÜŞÜMÜ: YENI DÜZEN ARAYIŞININ TEMEL PARAMETRELERI

  Özet   Tam Metin
Dilek KUTLUAY ŞAHİN
9- ELEKTRİK TÜKETİMİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ: G-8 ÜLKELERİ

  Özet   Tam Metin
Emine ÇELİKSOY
10- TÜRKİYE’DE BÜYÜKŞEHİR GÜVENLİK YÖNETİMİ KRİTİĞİ

  Özet   Tam Metin
Eren GÖRGÜLÜ
11- FOTOĞRAF SANATINDA CİNSİYET OLGUSUNUN KADIN İMGESİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRMESİ

  Özet   Tam Metin
Doç.Dr. Erkan TOKUCU/Yrd.Doç.Dr. Zekayi KAYA/Arş. Gör. Murat AKÇA
12- ORTODOKS İKTİSADA KARŞI BİR ALTERNATİF OLARAK POST-KEYNESYEN İKTİSAT

  Özet   Tam Metin
Gülşen KAHRAMAN
13- MİMARİ DUVAR YÜZEYİ SERAMİK ÇALIŞMALARINDA ATİLLA GALATALI’NIN YERİ

  Özet   Tam Metin
Öğr. Gör. Hülya KARAOĞLAN
14- M.Ö 2000’DE ANADOLU’DA KUMAŞ ÜRETİMİ (ARKEOLOJİK BULUNTULAR IŞIĞINDA)

  Özet   Tam Metin
Gülşen KAHRAMAN
15- ÇOK YÖNLÜ SANATSAL KİŞİLİĞİ İLE JALE YILMABAŞAR

  Özet   Tam Metin
Kamile GÜLÜM,Hakan AKÇALI
16- BALIKESİR’DEKİ MÜLTECİ ÇOCUKLARIN EĞİTİM SORUNLARI

  Özet   Tam Metin
Levent ŞAHİN
17- AZERBAYCAN’IN BDT’YE İHRACATININ PANEL ÇEKİM MODELİYLE ANALİZİ: TERCİHLERDE BENZERLİK TEORİSİNİN TEST EDİLMESİ

  Özet   Tam Metin
Yrd. Doç. Dr. Murat YAMAN,Fatih HAŞIL
18- ÇEVRE SORUNLARI AÇISINDAN HİDROELEKTRİK SANTRALLERİ (HES) ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

  Özet   Tam Metin
Doç. Dr. Mustafa BIYIKLI
19- GUİDO WALCHER’İN RAPORUNA GÖRE (1930) ALTIN-PARA BİRİMİ SİSTEMİ: ETKİLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

  Özet   Tam Metin
Nihal EMEKLİER
20- DÜNYA SISTEMI KURAMI VE AFRO-AVRASYA ULUSLARARASI SISTEMI: 1500’DEN ÖNCE - 1500’DEN SONRA

  Özet   Tam Metin
Ozan CAN,Recep YÜCEL
21- TÜRKİYE CUMHURİYETİ KANUN METİNLERİNDE CİNSİYET AYRIMCILIĞI VE BUNUN ÖNLENMESİNE YÖNELİK PARADİGMATİK BİR YAKLAŞIM

  Özet   Tam Metin
Yrd.Doç.Dr. Saadat Rustemova DEMIRCI
22- İŞİD’İN GENİŞLEYEN AFRİKA AĞI: BOKO HARAM VE EŞ ŞEBAB UZANTISI .

  Özet   Tam Metin
Saliha TANIK
23- MOSTAR KETHÜDA CAMİSİ HAZİRESİ MEZAR TAŞLARI*

  Özet   Tam Metin
Doç. Dr. Sanem AKSOY DURSUN
24- TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA 1926’DAN GÜNÜMÜZE KADIN HAKLARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

  Özet   Tam Metin
Prof. Dr. Seyfettin ÜNAL,Doç. Dr. Gülnur KEÇEK,Arş. Gör. Ali KESTANE
25- KÂRLILIK ETKİNLİĞİ: BIST KİMYA SEKTÖRÜNÜN MALMQUIST TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİĞİ ENDEKSİ İLE ANALİZİ

  Özet   Tam Metin
Yrd. Doç. Dr. Hakan ARIDEMİR
26- TÜRKİYE’DE HOLOKOST EĞİTİMİ

  Özet   Tam Metin
Doç.Dr.M. Şükrü Mollavelioğlu
27- AFRO-AVRASYA ÜLKELERINDE TARIMSAL TOPLAM FAKTÖR VERIMLILIĞI VE EKONOMİK BÜYÜME

  Özet   Tam Metin
Yrd.Doç.Dr. Murat ÇOLAK
28- TÜRKİYE’DE MAKROEKONOMİK GÖSTERGELERİN İSTİHDAMA ETKİSİ

  Özet   Tam Metin
Hanifi Biber, Yunus ÇİFTÇİ
29- MALAZGİRT VE BULANIK OVALARINDA ERKEN TRANSKAFKASYA DÖNEMİ YERLEŞMELERİ VE ÇANAK-ÇÖMLEKLERİ

  Özet   Tam Metin
Doç. Dr. Bülent Cercis TANRITANIR, Ömer YAĞIZEL
30- SHERWOOD ANDERSON'UN WINESBURG OHIO, DEATH IN THE WOODS, BROTHER DEAD VE BROTHERS'INDA UMUDUN ÖLÜMÜ

  Özet   Tam Metin
M. Metin Barlık
31- SEAMUS HEANEY ŞİİRİNDE DOĞA VE TARİH

  Özet   Tam Metin
Leyla Adıgüzel, Aydın Görmez
32- IDA: TWO WOMEN VICTIMS OF JEWISH HOLOCAUST

  Özet   Tam Metin
Erdinç Durmuş
33- Wallace Stevens'ın Şiirinin Bir Değerlendirmesi

  Özet   Tam Metin
Raşit KOÇ
34- YAZMA EĞİTİMİNİN ÖNEMİ VE KARL LİNKE’NİN “SERBEST TAHRİR” ADLI ESERİNDE SERBEST YAZMA İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

  Özet   Tam Metin
Ruken KARADUMAN
35- Nebati'nin Şiirlerinde Din ve Tasavvuf

  Özet   Tam Metin
Yrd. Doç. Dr. Zeki EDİS
36- ÜLKER KÖKSAL’IN YOLLAR TÜKENDİ VE LORRAİNE HANSBERRY’NİN A RAİSİN İN THE SUN ADLI OYUNLARINDA AİLE BAĞLARI

  Özet   Tam Metin
Süleyman ERATALAY
37- URUK SÖZCÜĞÜ ÜZERİNE KÖKENBİLİMSEL BİR İNCELEME

  Özet   Tam Metin
Doç. Dr. Fuat TANHAN, Ümmhan YILMAZ
38- Öğrencilerin Kariyer Seçimlerinde Aile ve Sosyal Medyanın Etkisinin İncelenmesi (Bir Odak Grup Çalışması)

  Özet   Tam Metin
Rahşan Fatma Akgül
39- Nazi Almanya'sı Örneğinde Propaganda Afişleri

  Özet   Tam Metin
Arş.Gör.Fetullah BATTAL Öğr.Gör. İbrahim DURMUŞ
40- ÖZDEŞLEŞME VE SENGE’NİN BEŞ DİSİPLİNİNİN İNTİHAL ALGISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

  Özet   Tam Metin
Abdullah Eren, Muhammed Dursun Kaya
41- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİNE BAKIŞ AÇILARININ TEKNOLOJİ KABUL MODELİ İLE İNCELENMESİ

  Özet   Tam Metin
MURAT KARA,AHMET BARAN YILMAZ
42- SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLERDE E-BELGE KULLANIMI VE UYGULAMALARI

  Özet   Tam Metin
Arif GEZER
43- SÜNNETİN ÖNEMİ VE BAĞLAYICILIĞI

  Özet   Tam Metin
Umut PARLITI
44- TURİZM, ARKEOPARK VE REKREASYON PROJELERİNİN KIRSAL YERLEŞİME KATKISI: AYANİS ÖRNEĞİ

  Özet   Tam Metin
Zeynep Müjde SAKAR,Turan BİNİCİ
45- GAZİANTEP İLİNDE ZEYTİNYAĞI İŞLEME TESİSLERİNİN KURULUŞ ŞEKİLLERİ, PERSONEL DURUM ANALİZLERİ VE SORUNLARI

  Özet   Tam Metin
Yrd. Doç. Dr. İbrahim TOSUN, Arş. Ali KOÇ
46- TÜRKİYE TÜRKÇESİ ÖLÇÜNLÜ DİLİNDEKİ ARAPÇA ÖDÜNÇ SÖZCÜKLERDE ÜNLÜ DÜZEYİNDE MEYDANA GELEN SES OLAYLARI

  Özet   Tam Metin
Aydın Görmez, H. Faruk Güven
47- OTHELLO VE MEM Û ZÎN ESERLERİNDEKİ ŞER KARAKTERLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

  Özet   Tam Metin
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Nuri KARDAŞ, Şenay YILDIRIM
48- MEDYA OKURYAZARLIĞI ALANINDA YAPILAN ARAŞTIRMALAR: BİR KAYNAKÇA DENEMESİ

  Özet   Tam Metin
Yrd.Doç.Dr. Zeki EDİS
49- LORRAINE HANSBERRY’NİN A RAISIN IN THE SUN ESERİNDE GELENEKSEL AFRİKALI-AMERİKAN AİLE

  Özet   Tam Metin
Hasan ÇİÇEK
50- DÖngüsel Bir Eylem/Olgu Olarak Şiddet

  Özet   Tam Metin

Sonraki> 10 11 12 13 14 15 
Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn