Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası Telif Hakı
Bugünkü Ziyaret
: 128
Toplam Ziyaret
: 3079015

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl: Cilt:  Sayı: Özel Sayı Alan:  Sosyal Bilimler
Abdurrahman MENGİ, Ercan ÖPENGİN
1- Özel Eğitim Hizmetlerine Genel Bir Bakış: Van İli Örneği

  Özet   Tam Metin
Nükhet ELTUT KALENDER
2- Covid-19 Pandemi Döneminde Rusça Dersleri Özelinde Uzaktan Öğretim Programının Analizi: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Örneği

  Özet   Tam Metin
Yasin COŞKUN
3- Ulusal Basında Siirt İli: Cumhuriyet Gazetesi Örneği (1930-1960)

  Özet   Tam Metin
Fahri ÖZTEKE
4- Millî Mücadele Dönemi'nde (1918-1923) Güneydoğu Anadolu'da Kadınlar

  Özet   Tam Metin
Emrah YILMAZ
5- Anadolu – Osmanlı Halılarının Yurt Dışına İhracatı Üzerine Bir Değerlendirme (1864 – 1908)

  Özet   Tam Metin
Onur BAYRAKCI
6- İktidar-Hegemonya İlişkisinde Algı Yönetimi

  Özet   Tam Metin
Osman KİMYA, Rahmi TEKİN
7- XIX. Yüzyılın Ortalarında Tarsus'ta Sosyo-Ekonomik Hayat (293 Numaralı Tarsus Şer’iyye Siciline Göre 1848-1850)

  Özet   Tam Metin
Alper EKMEKCİOĞLU
8- Sınırların Kavramsal Çerçevesinin İncelenmesi ve Sınıflandırılması

  Özet   Tam Metin
Durmuș BURAK, Yavuz TOPKAYA
9- İlkokul İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Bloom ve Revize Bloom Taksonomilerine Göre Değerlendirilmesi

  Özet   Tam Metin
Elif AKSOY
10- İlkçağ Medeniyetlerinde Süsleme Elemanı Olarak Kullanılan Kotshak Damgasının Anadolu Dokumalarındaki Yeri

  Özet   Tam Metin
Aslı ERCİYEȘ TOSUN
11- Mitolojinin Yeniden Üretilmesi Bağlamında Fotoğraf

  Özet   Tam Metin
Leyla ADIGÜZEL, Kuğu TEKİN
12- Atlas’ın Yükü Adlı Eserinde Hileci Yazar Jeanette Winterson

  Özet   Tam Metin
Ulukan BÜYÜKARIKAN
13- Teknolojik Gelişmelerin Muhasebe Mesleği Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi

  Özet   Tam Metin
Hakan VARGÜN, Murat DOĞAN
14- Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notlarının Hisse Senedi Getirisi, Karlılık Durumu ve Bağımsız Denetim Görüşü Perspektifinde TOPSIS Yöntemi ile Analizi

  Özet   Tam Metin
Selin GENÇTÜRK, Yücel ÖZTÜRKOĞLU
15- Meslek Yüksekokulunda Yenilikçi Bir Ders Yöntemi Önerisinin Öğrenci Katılım Boyutlarına Etkisinin İncelenmesi

  Özet   Tam Metin
Benan GÖK
16- Ailede Baba Faktörünün Taraftar Özdeşleşmesine Yansımaları: Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Spor Kulüpleri Taraftarları ile Alan Çalışması

  Özet   Tam Metin
Esra BİLDİRİCİ ÇALIK
17- Katılım Bankası Personelinin İslami Finansal Bilgi Düzeyinin ve Faizsiz Bankacılık İlkelerine Duyarlılığının Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma

  Özet   Tam Metin
Sıddık ATAMAN, Abdullah OĞRAK, Fikriye ATAMAN
18- Hedef Baskısı ve İş Tatmini İlişkisi: Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama

  Özet   Tam Metin
Hakan HEMȘİNLİ
19- Teolojinin Evrimi veya Felsefenin Teolojiyle İmtihanı - Yöntemsel Açıdan Bir Değerlendirme-

  Özet   Tam Metin
Mehmet Şirin ALADAĞ
20- Eleştirmen ve Belâgatçılara Göre Hall Kavramı “İbnu’l-Esîr Örneği”

  Özet   Tam Metin
Abdullah BADEM
21- Traditional Turkish Sweet Bread Discovered in Famine: Pear Bread

  Özet   Tam Metin
Abdullah EROL
22- Toplumsal Cinsiyet Kavramı Bağlamında Feminist Yaklaşımların Bir Analizi

  Özet   Tam Metin
Bilal AKKÖPRÜ, Ömer ALANKA
23- Medyada Ütopik Ve Distopik İmge Kullanımı: Örnek Reklam Analizleri

  Özet   Tam Metin
Saim Sabah KENDİR, İbrahim AYDIN
24- Facebook Reklamlarının Satın Alma Niyeti ve Reklamın İlgi Çekiciliğine Yönelik Tutum Üzerindeki Etkisinin Araştırılması

  Özet   Tam Metin
Sabri BALTA
25- Fuzûlî ve Yaman Dede’nin Şiirlerinde Hazreti Muhammed Övgüsü

  Özet   Tam Metin
Mustafa TÜRKMENOĞLU
26- Gazap Üzümleri Romanına Büyük Buhran Odaklı Bir Yaklaşım

  Özet   Tam Metin
Muhammed TUNAGÜR
27- TSE Öncü Çocuk Dergisi Üzerine Bir Değerlendirme

  Özet   Tam Metin
Hikmet Serdar MUTLU
28- Anadolu'da Ortaçağ Seramiklerinin Üretildiği Bir Merkez: Samsat

  Özet   Tam Metin
Emrah PEK
29- Bauhaus Tasarım Okulu Yaklaşımında Seramik Tasarımı

  Özet   Tam Metin
Işılay KONAK
30- Çini ve Sırlı Tuğla Onarımlarında Uygulanan Tamamlama Yöntemleri Üzerine Bir Değerlendirme

  Özet   Tam Metin
Mehmet GAYRETLİ
31- Erzincan Şer'iyye Sicillerine Göre Müslim-Gayrimüslim İlişkileri

  Özet   Tam Metin
Saliha TANIK
32- Üsküdar Hurufat Defterlerine Göre Gebze (Gekboze) Kasabasındaki (Nahiyesindeki) Vakıf Eserleri (1060-1061-1063-1065-1067-1068 Numaralı Hurufat Defterleri)

  Özet   Tam Metin
Bülent YILDIZ, Dilber Nilay KÜTAHYALI, Ertuğrul ÇAVDAR
33- Şehir Lojistiği: Nicel Bir Araştırma

  Özet   Tam Metin
Burak ÖKDE
34- Bölgesel Kalkınma Açısından Yatırımlarda Devlet Yardımları Kararına Eleştiriler ve Çözüm Önerileri

  Özet   Tam Metin
Aysel ÖZTÜRKÇÜ AKÇAY
35- Yönetim Kurulu Yapısı Çeşitliliği ve Entelektüel Sermaye Performansı: Borsa İstanbul Firmaları Üzerine Dinamik Panel Veri Analizi

  Özet   Tam Metin
Kürşad Seçkin KARAHAN, Abdurrahman ÇALIK
36- Van Organize Sanayi Bölgesi Üzerine Bir Durum Analizi Çalışması

  Özet   Tam Metin
Sağbetullah MERİÇ, Asef SUBAŞI, Sedat ŞAHİN
37- Van Gölü Havzasının Glamping Turizmi Potansiyeli

  Özet   Tam Metin
Hasan KÖŞKER
38- Ahlat Halkının Ahlat ve Turizm Kavramına Yönelik Metaforik Algıları

  Özet   Tam Metin
Mehmet PINAR
39- Yunanistan'daki Darbe Teşebbüsünün (1935) Türk Siyasetine ve Basınına Yansıması

  Özet   Tam Metin
Handan HAYKIR
40- Tek Parti Döneminde Samsun’da Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları (1934-1950)

  Özet   Tam Metin
Fuat GÜLLÜPINAR, Özge ÖZKAN
41- Etnografik Mülakatın İmkân ve Sınırlılıkları Üzerine: Konumsallık, Etik ve İnşa Sorunları

  Özet   Tam Metin
Hasan GÜLER
42- Fransa'da Helal Gıda Tartışmaları: “Kebab” Örneği

  Özet   Tam Metin
Arzu YILDIRIM
43- Yerel Yönetimlerde Dijital Dönüşüm Uygulamaları

  Özet   Tam Metin
Șebnem SOYGÜDER BATURLAR, Uğur Günay YAVUZ
44- Gıda Sektöründe Çalışan İşçilerin TikTok Paylaşımları ile Şöhreti Bulma Çabaları: TikTok’un Sanal Şöhretimsileri

  Özet   Tam Metin
Funda KEKLİK KAL, Ahmet Selçuk BAYBURTLU, Duygu ULUSOY YILMAZ
45- Türk Müziği Güftelerinde Kadının Temsiliyeti: Münir Nurettin Selçuk'un Besteleri Üzerine Bir İnceleme

  Özet   Tam Metin
Afif ATAMAN, Halit YABALAK
46- Kendine Mal Etme Bağlamında Neşet Günal'ın Toprak Adamları

  Özet   Tam Metin
Tahir ZORKUL, İbrahim YILDIRIM
47- Başkalaşım ve Orhan Pamuk'un Romanları

  Özet   Tam Metin
Ruken KARADUMAN
48- Vâmık u Azrâ Mesnevisinde Kimlikleri Temsil Eden Sembolik Bir Değer Olarak Kahraman İsimleri

  Özet   Tam Metin
Seyhan BEKİR, İsmail KUŞÇİ, Nuran BAYRAM ARLI
49- The Relationship between Cyber Bullying/Victimization and Emotional Intelligence in Secondary School Students: Mediator Role of Internet Gaming Disorder

  Özet   Tam Metin
Ișıl YAMAN BAYDAR, Adalet KANDIR
50- Eğitici Oyuncaklarla Verilen Kavram Eğitiminin Çocukların Temel Kavram Kazanımına Etkisinin İncelenmesi

  Özet   Tam Metin

<Önceki Sonraki> 10 11 12 13 14 15 
Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn