Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası Telif Hakı
Bugünkü Ziyaret
: 1524
Toplam Ziyaret
: 3308642

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl: Cilt:  Sayı: Özel Sayı Alan:  Sosyal Bilimler
Bünyamin SARİKAYA, Yunus ŞAKİROĞLU
1- Türkçe Öğretmeni Adaylarının Web Tabanlı Öğretime Yönelik Tutumları Üzerine Bir Araştırma

  Özet   Tam Metin
Erhan GÖRMEZ
2- Türkiye ve Güney Carolina Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Tarih Konuları ile İlgili Kazanımların Karşılaştırılması

  Özet   Tam Metin
Mustafa GÜL, Sertel ALTUN, Banu YÜCEL TOY
3- Anlamaya Dayalı Tasarım Uygulamasının (Ubd) Öğrencilerin Bilişsel ve Duyuşsal Gelişimlerine Etkisi: T.C. İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Üzerine bir Çalışma

  Özet   Tam Metin
İrfan Yıldırım
4- ‘Kültürel Sermaye’ Bağlamında Spor Liselerinin Akademik Başarı Durumu

  Özet   Tam Metin
Olcay GENÇ, Fuat KÖKER
5- Covıd-19 Pandemisinin Yükseköğretim Öğrencileri Üzerindeki Algısı ve Salgın Sürecinde Uzaktan Eğitimin Etkinliği

  Özet   Tam Metin
Canan SANCAR, Melike ATAY POLAT
6- Yoksulluk, İşsizlik ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye ve Düzey 1 Bölgeleri Ölçeğinde Bir Uygulama

  Özet   Tam Metin
Özer COŞKUN, Mehmet Akif ARVAS
7- Ekonomik Aktivitenin Öncü Göstergeler Yardımıyla Kısa Dönemli Tahmini: Türkiye Örneği

  Özet   Tam Metin
Ümmühan Beste YILDIRIM, Mehmet Ali TAŞ, Hüseyin ÇİÇEK
8- İşin Anlamlılığının İşten Ayrılma Niyetiyle İlişkisinde İş Stresinin Aracılık Rolü: Havaalanı Yer Hizmeti Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma

  Özet   Tam Metin
Songül ÖZER, Vedat ATAY
9- Presenteizm ile Örgütsel Yabancılaşma İlişkisi: Van İli Otel İşletmeleri Örneği

  Özet   Tam Metin
Duygu Diğdem SİLİK, Cemal Ersin SİLİK, Filiz Özlem ÇETİNKAYA
10- Rekreasyon Bölümü Öğrencilerinin Çocuk Kavramına İlişkin Metaforik Algıları

  Özet   Tam Metin
Neşe COŞKUN
11- Misyonerliğin Ticari Penceresi The American Missionary: Reklamlar

  Özet   Tam Metin
Fatih SÜNBÜL
12- Artçı Depremler Üzerinde Oluşan Gerilme Değişimlerinin Coğrafi ve İstatistiksel Dağılımlarının İncelenmesi

  Özet   Tam Metin
Nilgün DEMİRHAN
13- Abiye Kıyafetlerin Astarlama Sürecindeki Kalite Hatalarına Neden Olan Faktörlerin İncelenmesi: Vakko Örneği

  Özet   Tam Metin
İbrahim SERBESTOĞLU, Abidin TEMİZER
14- II. Abdülhamid’in Ülke Yönetiminde Yeni Bakış Açısı: Avrathisarı Kazası Örneğinde İhtiyaçlar ve Kaynakların Tespiti

  Özet   Tam Metin
Beral ALACI
15- Atatürk’ün Diplomatlarından Tevfik Kamil Koperler ve Madrid Elçiliği Dönemindeki Çalışmaları (1934-1938)

  Özet   Tam Metin
Yunus ÖZDURĞUN
16- Türk Siyasi Hayatında 1957 Seçimleri: Beyanatlar ve Tartışmalar

  Özet   Tam Metin
Uğur BOZKURT
17- II. Abdülhamid Döneminde (1876-1909) Ekonomik Sebeplerden Dolayı Meydana Gelen Dış Göçler

  Özet   Tam Metin
Orhan KILIÇ
18- Van Tarihine Genel Bir Bakış

  Özet   Tam Metin
Sami AĞAOĞLU
19- Van'da Bulunan Osmanlı Vakıfları

  Özet   Tam Metin
Rahmi DOĞANAY
20- Cumhuriyet Döneminde Van’da Yapılan Devlet Yatırımları

  Özet   Tam Metin
Bekir KOÇLAR, Uğur BOZKURT
21- I. ve II. Dünya Savaşı Arası (1914-1945) Van'da Nüfus Hareketleri ve Demografik Yapı

  Özet   Tam Metin
Șerif DEMİR
22- Van’da Siyasi Hayat 1945-1960

  Özet   Tam Metin
Mehmet PINAR, Volkan TUNÇ
23- Tek Parti Dönemi Raporlarında Van

  Özet   Tam Metin
Cevdet TEKE
24- 1950 Genel Seçimlerinde Van

  Özet   Tam Metin
Erkan AFŞAR
25- Van’da Vatan Cephesi (12 Ekim 1958-27 Mayıs 1960)

  Özet   Tam Metin
Nursal KUMAȘ
26- Cumhuriyet Döneminin İlk Yıllarında (1925-1929) Van İlinde Tarım ve Hayvancılık İstatistiklerinin Analizi

  Özet   Tam Metin
Ferit YÜCEBAȘ
27- Van ve Çevresi Örneğinde: Türkiye-İran Sınır Meselesi ve Sınırda Yaşanan Asayiş Olayları (1925-1932)

  Özet   Tam Metin
Yunus ÖZDURĞUN
28- Türkiye’de Siyaset-Basın İlişkileri: Van Örneği (1937-1960)

  Özet   Tam Metin
Güneș ȘAHİN, Rıdvan SÜSLÜ
29- Bir Hâkimiyet Sembolü Olarak 2 Nisan Kurtuluş Günü Kutlamaları: Van Basını Örneği

  Özet   Tam Metin
Mehmet ÖZALPER
30- Kıbrıs Meselesi’nin Yerel Basına Yansımaları (1950-1960): Vansesi Gazetesi Örneği

  Özet   Tam Metin
Ercüment TOPUZ
31- Hadim Devlet Anlayışı Çabasına Bir Örnek: Van ve Mülhakatındaki Hapishanelerdeki İyileştirme Gayretleri

  Özet   Tam Metin
Ömer KUCAK
32- Van’dan Hakkâri’ye İlk Telgraf Hatlarının Çekilmesi

  Özet   Tam Metin
Ümit KATIRANCI
33- Seyahatnamelerin Tarihsel Bilgi Kaynağı Olarak Kullanımı Üzerine Bir Deneme: Venedikli Bir Tüccarın Van Şehri Hakkındaki Anılarını Okumak

  Özet   Tam Metin
Murat ÖZTÜRK
34- Faik Reşad'ın Şiirlerinde Van

  Özet   Tam Metin
Tolga ÖNTÜRK
35- Vanlı Divan Şairi Dürrî'nin Yayımlanmış Divanında Yer Almayan Müzeyyel Gazeli

  Özet   Tam Metin
Bünyamin SARİKAYA, Süleyman AYDENİZ
36- Van Yöresine Ait Halk Masallarının Değer Aktarımı Açısından İncelenmesi

  Özet   Tam Metin
Haydar ÖZDEMİR, Mehmet Sena ATAȘ
37- Van Masallarının Değer Eğitimi ve Dil Unsurları Açısından İncelenmesi

  Özet   Tam Metin
Talha ÇİÇEK, Celal ASLAN
38- Van Masallarının Max Lüthi Yöntemine Göre Çözümlenmesi

  Özet   Tam Metin
Erdem AKIN
39- 20. Yüzyılda Van’da Halkbilimi/Halk Kültürü: Araştırma, Tanıtım ve İcra Faaliyetleri

  Özet   Tam Metin
Harun ARVAS
40- Somut Olmayan Kültürel Miras Bağlamında Van’da Reşik (Ayakkabı) Yapma Geleneği

  Özet   Tam Metin
Rüstem ÇURKU
41- Sözlü Tarihin Eğitime Uyarlanması Bağlamında Van Düğün Gelenekleri Örneği

  Özet   Tam Metin
Süleyman ERATALAY
42- Horasan’dan Küresin’e Bir Sözcüğün İzinde

  Özet   Tam Metin
Zafer KANBEROĞLU
43- Sosyo-Ekonomik Özelliklerin Çevresel Bilinç Üzerine Etkileri: Van İli Örneği

  Özet   Tam Metin
Abdülkadir ÖZDEMİR
44- Okuryazarlık ve Kentsel Nüfus Oranlarının Geçersiz Oylar ve Seçimlere Katılım Oranları Üzerindeki Etkileri: Son On Seçim için Van İli Üzerine Bir İnceleme

  Özet   Tam Metin
Kürşad Seçkin KARAHAN, Abdulkadir GÜMÜŞ
45- Firma Yönetici ve Sahiplerinin Liderlik Tarzları: Van Organize Sanayi Bölgesi’nde Faaliyet Gösteren İşletmeler Üzerine Bir Araştırma

  Özet   Tam Metin
Șahabettin ÖZTÜRK
46- XVI.-XIX. Yüzyıl Van Mimarisi

  Özet   Tam Metin
Zeynep YILMAZ ŞİMŞEK
47- Van'da Konut Üretim Faaliyetlerinin Kentsel Gelişmeye Etkileri (1927-2020)

  Özet   Tam Metin
Fatih SÜNBÜL, Hüseyin Mert ARSLAN, Enes KARADENİZ
48- Van İli Çevresi Kabuk Deformasyon Analizi ve Deprem Tehlike Değerlendirmesi

  Özet   Tam Metin
Uğur SAYLAN
49- Turistik Tren Yolculukları ve Sosyal Medya Etkileşimi: Van Gölü Ekspresi Hakkındaki Youtube Paylaşım Videosunun Analizi

  Özet   Tam Metin
Kemaleddin ERYEȘİL, Hakan ALPTÜRKER, Yasin TAȘPINAR
50- Yerel Yönetimlerde Sosyal Medya Kullanımı Üzerine Bir Araştırma: Van Edremit Belediyesi Örneği

  Özet   Tam Metin

<Önceki Sonraki> 10 11 12 13 14 15 
Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn