Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası Telif Hakı
Bugünkü Ziyaret
: 1546
Toplam Ziyaret
: 3308664

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl: Cilt:  Sayı: Özel Sayı Alan:  Sosyal Bilimler
Aslı GÖRGÜLÜ ARI, Meryem HAYIR KANAT
1- COVID-19 (CORONAVİRUS) ÜZERİNE ÖĞRETMEN ADAYI GÖRÜŞLERİ

  Özet   Tam Metin
Halit Yabalak
2- SANATÇININ ESİN KAYNAĞI OLARAK SALGIN HASTALIK VE HASTALIĞIN RESİM SANATINA YANSIMASI

  Özet   Tam Metin
Murad Kafi, Mehmet Şirin Çıkar
3- Salgınlar ve Edebiyata Yansımaları

  Özet   Tam Metin
Mehmet Zeki DOĞAN
4- İnsan Sağlığı: Kur’ânî Bir Perspektif

  Özet   Tam Metin
Majed Haj Mohammad
5- Arap Kurgusal Romanlarında Salgın Hastalık -Ebola-76 ve el-Vebâü’l-Cehennemî adlı Romanları Bağlamında-

  Özet   Tam Metin
Amine Nuriye ÇITIRIK, Zeki Salih ZENGİN
6- KÜRESEL SALGIN ZAMANINDA DİN GÖREVLİLERİ GÖZÜYLE DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI’NIN YAYGIN DİN HİZMETİ VE EĞİTİMİ

  Özet   Tam Metin
Arif Gezer
7- Hz. Peygamber'in Hastalıklara Karşı Tutumu

  Özet   Tam Metin
Arda ARIKAN
8- Bir Dikiş Makinesinin Tarihi/Öyküsü: Geniş İlişkilendirme Tekniğinin Tarih Çalışmalarında Kullanımı

  Özet   Tam Metin
Mehmet BİLGİN
9- Birinci Dünya Savaşı’nda Çoruh Cephesi-1915

  Özet   Tam Metin
Seyfettin KAYA
10- İlhanlı Astronomisinin Bizans ve Avrupa Astronomisine Etkisinde George Chioniades’in Rolü

  Özet   Tam Metin
Beral Alacı
11- Demokrat Parti Balıkesir Mebusu İbrahim Sıtkı Yırcalı’nın 27 Mayıs Sonrası Yargılanması: Anayasayı İhlal Davası

  Özet   Tam Metin
Alpaslan Öztürkci
12- Cumhurbaşkanı İnönü’nün TBMM’yi Açış Konuşmaları Bağlamında Türk Dış Politikası ve Türkçü-Turancı Akımlar (1939-1944)

  Özet   Tam Metin
Mustafa Erçakıca
13- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Azınlıkların Hukuki Durumu ve Maronit Azınlık Grubu

  Özet   Tam Metin
Vural Öntürk
14- Gurluların Var Olma Mücadelesinde Bir Dönüm Noktası: Âhengerân Savaşı (400/1010-1011)

  Özet   Tam Metin
Ufuk ELYİĞİT, Tahsin KORKUT
15- Tur Abdin Bölgesinde Beth Slutho (Yazlık Kilise/Dua Evi) Geleneği

  Özet   Tam Metin
Evren KARAYEL GÖKKAYA, Cemre Ece KURTMAN
16- Alegorik Anlatım Ve Rönesanstan Modernizme Batı Resminde Yansıması

  Özet   Tam Metin
Elif KEMALOĞLU-ER
17- Yükseköğrenim İngilizce Sınıflarında Göndergesel Sorulara Karşılık Öğrencilerin Ana Dil Kullanımı

  Özet   Tam Metin
Osman SÖNER
18- ‘Babam Cemil Meriç’ Kitabının Varoluşsal Psikolojinin Temel Kavramları Açısından İncelenmesi

  Özet   Tam Metin
Vedat YILMAZ, Ferit İZCİ, Yıldız ATMACA
19- KIRSAL KESİMDE MAHALLE MUHTARLIĞI SEÇİMLERİNDEKİ NÜFUS DEĞİŞİMİNİN ETİK PERSPEKTİFTE İNCELENMESİ: AKÇADAĞ İLÇE ÖRNEĞİ

  Özet   Tam Metin
Mehmet DEMİR, Muhammed Said ALICI
20- Tarım Kredi Kooperatiflerinin Faaliyet ve Kârlılık Oranları Açısından Analizi: Amasya İli Örneği (2014-2018 Dönemi)

  Özet   Tam Metin
Fatma ÖKDE, Hasan YAYLI
21- Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Sosyol Unsurlara Etkisi Üzerine Bir Araştırma

  Özet   Tam Metin
Özer COŞKUN, Savaş ÇEVİK
22- Türkiye’de Hanehalklarinin Et Tüketim Kaliplari: Gelirin ve Demografik Faktörlerin Etkisi

  Özet   Tam Metin
Elife AKİŞ
23- Türkiye’de Enflasyon ile İşsizlik Arasındaki İlişki (2005 – 2020)

  Özet   Tam Metin
Mustafa KIRCA
24- Türkiye’de Uluslararası Turizm Talebinin Tarım Sektörü Üzerindeki Etkisi

  Özet   Tam Metin
Sevilay SAYIN, Ercüment DOĞRU, Samet GÜRSOY
25- Dolar Kuru ile Seçili Bist Şehir Endeksleri Arasında Getiri ve Volatilite Yayılımı: Çok Değişkenli Var-Egarch Uygulaması

  Özet   Tam Metin
Emine Ebru BOZÇELİK
26- Sosyal Hizmet Merkezi Çalışanlarının Finansal Okuryazarlık Düzeyinin Belirlenmesi: Efeler Sosyal Hizmet Merkezi Örneği

  Özet   Tam Metin
Mazhar DÜNDAR
27- Kur'an'da Din Adamlarına Yapılan Eleştiriler

  Özet   Tam Metin
Kemal YAKUT
28- İttihad-ı Anasırdan Husumete: 1914 Rum Göçü

  Özet   Tam Metin
Yusuf Ziya BİLDİRİCİ
29- Denizli'de Mübadillerin Yerleşim Sorunları

  Özet   Tam Metin
Ferit YÜCEBAŞ, Abdurrahman YALÇINKAYA
30- Millî Mücadele Dönemi İşgal Hareketleri ve Dış Politikasının Vakit Gazetesindeki Yansımaları (16 Mayıs 1919-20 Kasım 1922)

  Özet   Tam Metin
Mehmet ÖZALPER
31- Millî Müdafaa Vekâleti Raporlarında Türk Silahlı Kuvvetleri (1923-1933)

  Özet   Tam Metin
Erkan IŞIKTAŞ
32- 5249 Numaralı Gümrük Tarife Defterine Göre Diyarbakır Gümrüğüne Getirilen Emtialar: Emtianın Cinsi, Vergisi ve Emtia-Fiyat İlişkisi

  Özet   Tam Metin
Yağmur ŞEN, Rahmi TEKİN
33- Osmanlı Devrinde Mahmudî (Hoşab) Beyliği

  Özet   Tam Metin
Esra KAÇMAZ LEVENT, Hanifi BİBER
34- Yeni Assur Ordusunda Savaş Arabaları

  Özet   Tam Metin
Hakan KARAASLAN
35- Evrilen Uluslararası Sistemde Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye Yönelik Değişen Güvenlik Algılamaları

  Özet   Tam Metin
Mezher YÜKSEL
36- 2000-2019 Döneminde Türkiye ile Orta Doğu Ülkeleri Arasındaki İktisadi İlişkiler

  Özet   Tam Metin
Murat ÖZTÜRK, Tolga ÖNTÜRK
37- Vanlı Saʿdî Abdülbâkî ve Şiirleri

  Özet   Tam Metin
Fethi DEMİR
38- Tür Kuramı Bağlamında Yeraltı Edebiyatına Bir Bakış

  Özet   Tam Metin
Hasan CUŞA
39- Bilge Karasu'nun Kısmet Büfesi Adlı Eserinde Kuramsal Okur Modeli Bağlamında Olabilirlikler Labirenti

  Özet   Tam Metin
Pınar ALÇİÇEK
40- Faruk Duman'ın “Sencer ile Yusufçuk” Adlı Öyküsünde Yenilikçi Arayışlar

  Özet   Tam Metin
Hasan YENİÇIRAK
41- Devrim Üzerine: Devrim Nedir? Devrimi Diğer Siyasal Şiddet Formlarından Ayıran Farklılıklar Nelerdir?

  Özet   Tam Metin
Davut OKÇU
42- İslami İlimler Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Metaforik Algılarındaki Değişimin İncelenmesi (Batman Örneği)

  Özet   Tam Metin
Aylin NALÇACI İKİZ
43- Turizm İşletmelerinde Cinsiyet Ayrımcılığı ve Kadın Çalışanlar: Yöneticilerinin Konuya İlişkin Tutum ve Uygulamaları

  Özet   Tam Metin
Mehmet GÖKTEPE
44- Resim Sanatında Kahve ve Kahvehaneler Konusu Üzerine Bir Çalışma

  Özet   Tam Metin
Nergiz KARADAȘ
45- Türk Sinemasında Arabesk: “Müslüm” Filmi Üzerine Bir İzleyici Çalışması

  Özet   Tam Metin
Sedat KARAKAYA
46- Mahalle Yönetimi ve Temel Sorunları

  Özet   Tam Metin
Abdurrahman ÇALIK, Abdulhamid ADAM
47- Helal Turizm: Teorik Bir İnceleme

  Özet   Tam Metin
Ilgar SEYIDOV
48- İdeal Diyalogdan Sivil Diyaloğa Dönüşümün Kuramsal Olarak İncelenmesi: Yeniden inşa mı yoksa Yapıbozum mudur?

  Özet   Tam Metin
Zuhal DEMİR
49- Habermasçı Müzakereci Demokrasi Perspektifinden Türkiye’de Akil İnsanlar Heyeti

  Özet   Tam Metin
Mustafa KAYA, Celal ASLAN
50- Necip Fazıl Kısakürek’in Tiyatro Karakterlerinde Kişilik Değişimi

  Özet   Tam Metin

<Önceki Sonraki> 10 11 12 13 14 15 
Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn