Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası Telif Hakı
Bugünkü Ziyaret
: 1610
Toplam Ziyaret
: 3308728

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl: Cilt:  Sayı: Özel Sayı Alan:  Sosyal Bilimler
Ercan ÇALIŞ, Ahmet ERK
1- Anadolu’da Bilezik Serüveninin Geleneksel Türk El Sanatları Açısından Önemi: Osmanlı Döneminden Bir Grup Örnek

  Özet   Tam Metin
Begüm EKEN
2- Teknoloji ile Birlikte Dönüşen Afişin İncelenmesi ve Kamusal Ekranlarda Etkileşimli Afiş Uygulamaları

  Özet   Tam Metin
Mehmet UZ, Mehmet Fatih ÖZCAN
3- Behiç Ak’ın “Gülümseten Öyküler” Dizinindeki Hikâye Kitaplarının Kalıplaşmış Söz Varlığı Açısından İncelenmesi

  Özet   Tam Metin
Saruhan KARAMAN, Halil AYTEKİN
4- Brigitte Peskine’nin “Ben Delphine, 13 Yaşındayım” Adlı Eserinde Delphine’nin Yaşamının Psikolojik Analizi

  Özet   Tam Metin
Mehmet Şirin ALADAĞ
5- Arap Edebiyatında Şiire Âyet ve Hadisle Başlama Denemeleri -Emced Muhammed Sa‘îd Örneği-

  Özet   Tam Metin
Adnan ALKAN
6- Yerel Paydaşların Cittaslow Şehir Ağına Yönelik Algı ve Tutumlarına İlişkin Bir Araştırma: Ahlat Cittaslow Şehir Örneği

  Özet   Tam Metin
Arzu ALEVKAYALI, Alper UZUN
7- Kent Kimliği Oluşmasında Üniversite Öğrencileri-Yerel Halk İlişkisi: Balıkesir Üniversitesi/Kenti Örneği

  Özet   Tam Metin
Nilgün KAYALI, Ayşe NECEF YERELİ, Gökay ONUR
8- İşletme Yöneticilerinin Lojistik Maliyetlere Bakış Açılarının Değerlendirilmesine Yönelik Uygulama

  Özet   Tam Metin
Aybüke ŞİMŞEK, Burak TERİM
9- Entegre Raporlama Kavramı ve Entegre Raporlamanın Türkiye’deki Uygulama Örnekleri Üzerine Bir Araştırma

  Özet   Tam Metin
Bülent YILDIZ, Behzat SAYIN
10- Tedarik Zinciri Bilgi Yönetiminin Tedarik Zinciri Performansı Üzerindeki Etkisinde Tedarikçi Entegrasyonunun Aracı Rolü

  Özet   Tam Metin
İbrahim USTA
11- Arap Edebiyatında Edebi Bir Tür Olarak Destan

  Özet   Tam Metin
Aslı GÖRGÜLÜ ARI, Kevser ARSLAN
12- Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Genel Beslenme Alışkanlıkları

  Özet   Tam Metin
Ali GÖÇER, Okan AKGÜL
13- Bir Eğitsel Materyal Olarak Karikatür ve Eğitimde Karikatür Kullanımına Yönelik Kesitsel Bir Değerlendirme

  Özet   Tam Metin
Esin ESEN
14- Klasik Çince Edebi Metinlerin Türkçeye Çevrilmesinde Japon Kanbun Kundoku Yöntemi -Üç T’ang Şiiri Örneğinde-

  Özet   Tam Metin
Rıfat GÜNDAY
15- Marcel Proust’un Romanlarında Zaman Oyunu

  Özet   Tam Metin
Serdar TAKVA, Gökşen ARAS
16- Carson McCullers’ ın Yalnız Bir Avcıdır Yürek Eserindeki Sessiz Etkileşim

  Özet   Tam Metin
Neşe UCA, Kenan BULUT
17- Ayla Kutlu’nun Hikâyelerinde Toplumsal Cinsiyet Rolleri ve Kız Çocuklarının Eğitimi Sorunu

  Özet   Tam Metin
Muhammed Meşhud HAKÇIOĞLU
18- Arapçada Bedel ve Atf-ı Beyân Kavramlarının Tanımı, Çeşitleri ve Aralarındaki Fonksiyonel Farklar

  Özet   Tam Metin
Hasan ÇİÇEK
19- Ortaçağ’ın Doğu’su ve Batı’sı

  Özet   Tam Metin
Selim BOZDOĞAN, Aysun YARALI AKKAYA
20- Karl Marx ve Demokrasi Üzerine Bir İnceleme

  Özet   Tam Metin
Alpaslan SEREL, Nurcihan AKŞEHİRLİ
21- Türk Bankacılık Sektöründe Yoğunlaşma

  Özet   Tam Metin
Ulaş Koray MİLANLIOĞLU
22- İflasın Ertelenmesinde İyileştirme Projesi ve Özellikleri

  Özet   Tam Metin
Bekir KOÇLAR
23- Hakimiyet-i Milliye’ye Karşı Geliş Hali ve Ona Karşı Oluşan İttifaklar 27 Mayıs Darbesinde Ordu-Üniversite-Diyanet-Halk İttifakı

  Özet   Tam Metin
Şerif DEMİR
24- Hatıralarla Milli Mücadele’de Urfa

  Özet   Tam Metin
Abdullah DUMAN
25- Gazneliler Hanedanlığı’nda Bir Vefa Örneği: Buğracık b. Cûk/Karabeckem

  Özet   Tam Metin
Ercüment TOPUZ
26- XIX. Yüzyılda Van’da İllet-i Kolera İle Mücadelede Karantina Usulü ve Kordon Uygulaması

  Özet   Tam Metin
Arafat Yaz
27- Mervânî Hükümdarı Ebu Ali Hasan b. Mervân

  Özet   Tam Metin
Sinem AYDOĞDU BIÇAK, Nilgün ÇOLPAN ERKAN
28- Yeşil Alan ve Fiziksel Aktivitenin İnsan Mutululuğu Üzerindeki Etkisinin Saptanmasında Bir Yöntem

  Özet   Tam Metin
Yusuf KAĞANARSLAN, Sahip BEROJE
29- Musarrât Hadisi Üzerinde Yapılan Usûl Tartışmaları

  Özet   Tam Metin
Mehmet Emin KALGI
30- Suriyeli Sünni Mültecilerin Şia'ya İlişkin Görüşleri

  Özet   Tam Metin
Simge DİNÇARSLAN
31- Arkeolojik Bulguları Işığında Kyme Güney Nekropolü İskeletleri

  Özet   Tam Metin
Sağbetullah MERİÇ, Öznur TURAY
32- Tekerlekli Sandalye Basketbolcularının Spora Katılım Motivasyonu İle Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki

  Özet   Tam Metin
Mehmet PINAR
33- Fuhuş ve Zührevi Hastalıkların (Frengi) TBMM’de Tartışılması ve Resmi Raporlara Yansımaları (1920-1932)

  Özet   Tam Metin
Emin Kırkıl
34- Cizreli Bir Orta çağ Tarihçisi: İbnü’l-Esir’in Kaleminden Ortadoğu’da Doğal Afetler ve Salgın Hastalıklar (10-13. yy.)

  Özet   Tam Metin
Ferit YÜCEBAŞ
35- GAZİANTEP’TE SALGIN HASTALIKLAR VE ALINAN TEDBİRLER (1923-1933)

  Özet   Tam Metin
Şeyhmus BİNGÜL
36- II. Abdülhamid Döneminde İstanbul’da Bulaşıcı ve Salgın Hastalıklara Karşı Alınan Tedbirler: Mektep Tatilleri

  Özet   Tam Metin
Uğur Bozkurt
37- XIX. Yüzyılda Rusya’dan Osmanlı Topraklarına Göç Edenlerde Görülen Salgın Hastalıklar ve Alınan Önlemler

  Özet   Tam Metin
Murat Öztürk
38- Divan Şiirinde Veba

  Özet   Tam Metin
Recep Demir
39- YUSUF KISSALARINA GÖRE MISIR’DA YAŞANAN SALGIN

  Özet   Tam Metin
Sevda Eratalay
40- KERKÜK TÜRKMEN AĞZINDA HASTALIK ADLARI

  Özet   Tam Metin
İrfan Polat
41- YAKUT VE YUKAGİRLERİN GELENEKSEL DÜNYA GÖRÜŞÜNDE SALGIN HASTALIKLARLA İLGİLİ ANLATI, İNANIŞ VE UYGULAMALAR

  Özet   Tam Metin
Yakup Gelir
42- PANDEMİ DÖNEMLERİNDE İNSAN VE HASTALIK İLİŞKİSİNE DAİR İKİ ROMAN: HAKKA SIĞINDIK VE VEBA

  Özet   Tam Metin
Faruk ALAEDDİNOĞLU, Serkan ROL
43- COVİD-19 PANDEMİSİ VE TURİZM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

  Özet   Tam Metin
Çiğdem TUĞAÇ
44- KENTSEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE KENTSEL DİRENÇLİLİK PERSPEKTİFİNDEN TARİHTEKİ PANDEMİLER VE COVID-19 PANDEMİSİ

  Özet   Tam Metin
Tunahan Tayar, Ezgi Gümüştekin, Kaan Dayan, Emad Mandi.
45- Covid-19 Krizinin Türkiye’deki Sektörler Üzerinde Etkileri: Borsa İstanbul Sektör Endeksleri Araştırması

  Özet   Tam Metin
Rukiye Gizem ÖZTAŞ KARLI, H. Selma ÇELİKYAY
46- AKILLI KENTLERİN GELİŞİMİNDE COVID-19 ETKİSİ

  Özet   Tam Metin
Ulaş Koray Milanlıoğlu
47- Covid-19 Salgın Sürecinin Hukuki Sözleşmeler Üzerinde Etkisinin TBK m. 138 Bağlamında Değerlendirilmesi

  Özet   Tam Metin
Samet GÜRSOY
48- KORONOVİRÜSÜN FİNANSAL PİYASALARA ETKİSİNİN BÖLGESEL YAKINLIK AÇISINDAN İNCELENMESİ: AMPİRİK BİR UYGULAMA

  Özet   Tam Metin
Fatma GÜNGÖRER
49- COVID-19'UN TOPLUMSAL KURUMLARA ETKİSİ

  Özet   Tam Metin
Beris Artan Özoran
50- Covid-19 Salgınında Markaların Twitter Kullanımları Üzerine Bir İnceleme

  Özet   Tam Metin

<Önceki Sonraki> 10 11 12 13 14 15 
Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn