Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası Telif Hakı
Bugünkü Ziyaret
: 262
Toplam Ziyaret
: 3079149

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl: Cilt:  Sayı: Özel Sayı Alan:  Sosyal Bilimler
Mehmet Fatih IŞIK, Recep HEKİMOĞLU
1- ALBERT CAMUS'DA ABSURD VE BAŞKALDIRI

  Özet   Tam Metin
A. Menaf TURAN
2- KENTSEL RANT KURAMLARI ÜZERİNE TARTIŞMALAR

  Özet   Tam Metin
Murat AKÇAKAYA
3- GELENEKSEL KAMU YÖNETİMİNDEN YENİ KAMU YÖNETİMİNE KAMU YÖNETİMİ DİSİPLİNİNİN GELİŞİMİ

  Özet   Tam Metin
Arş.Gör. Fetullah BATTAL, Yrd.Doç.Dr. Sevim AKGÜL,Yrd.Doç.Dr.Hayriye ŞENGÜN,Öğr.Gör.Şenol KILIÇASLAN
4- ÇELİŞİK DUYGULU CİNSİYETÇİLİK VE CAM TAVAN SENDROMU İLİŞKİSİ

  Özet   Tam Metin
Fetullah Battal. ErdemAlp ÖZDEN, Şenol KILIÇASLAN
5- PSİKOLOJİK SERMAYE, DÖNÜŞTÜRÜCÜ LİDERLİK VE ÇALIŞANLARIN YARATICILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ İLE ARAŞTIRILMASI

  Özet   Tam Metin
Zehra YILMAZ
6- Neoliberal Küreselleşmenin Melez İzdüşümleri: İslamcı Feminizm

  Özet   Tam Metin
KONUR ALP DEMİR
7- TÜRKİYE’DE İL KURULMASININ ÖLÇÜTLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

  Özet   Tam Metin
Mehmet Selim AYDAY
8- HÜSÂMEDDÎN ALİ el-BİTLİSΒNİN CÂMİ‘U’T-TENZÎL VE’TTE’VÎL İSİMLİ İŞÂRÎ TEFSİRİNDEKİ HURÛFÎLİĞİN İZLERİ1

  Özet   Tam Metin
Emel YILDIZ
9- VAN ÇARPANAK ADASI KTOUTS - KTUC MANASTIRI SAİNT JEAN BAPTİSTE KİLİSESİ KUBBE KASNAĞI PLASTİK SÜSLEMELERİ

  Özet   Tam Metin
Abdullah Duman
10- TARİHTE KAYIP TÜRKLER BAĞLAMINDA IZTARBED SAVAŞI

  Özet   Tam Metin
Ferit Yücebaş
11- İÇ DENETİM SAĞLAMA ARACI OLARAK UMUMÎ MÜFETTİŞLİKLER BİRİNCİ UMUMÎ MÜFETTİŞLİK ÖRNEĞİ

  Özet   Tam Metin
Yrd.Doç.Dr.Burcu Turan Torun,Öğr.Gör.Dr.Emirhan Yenişehirlioğlu,Gizem Gözen,Avşin Ayhan
12- Otel Yöneticilerinin E-Turizm Algıları: TRB-1 ve TRB-2 Bölgesi Genelinde Bir Araştırma

  Özet   Tam Metin
YRD.DOÇ.DR. ABDULAZİZ KARDAŞ
13- CUMHURİYET DÖNEMİ SAĞLIK POLİTİKALARI VE CÜZZAMLA MÜCADELE

  Özet   Tam Metin
Süleyman ÖZMEN/Seher Selin ÖZMEN
14- KIBRIS TÜRKLERİNİN MENŞEİ VE KÜLTÜREL ÖZELLİKLERİ

  Özet   Tam Metin
Sevil SARGIN
15- KUMLUCA’DA DENİZ OBALARI (ANTALYA)

  Özet   Tam Metin
Sevil SARGIN/ Rauf BELGE
16- KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI VE TURİZM AMAÇLI DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: TARİHİ İSTANBUL HAMAMLARI

  Özet   Tam Metin
Sibel ATLI/Gülen BARAN
17- II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ’NDEN GÜNÜMÜZE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMLARINDA VE ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTAPLARINDA OKUMA-YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet   Tam Metin
Kazım YETİŞ
18- YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATINI ADLANDIRMADA BÜTÜNÜ KUCAKLAYAN BİR TEKLİF

  Özet   Tam Metin
Prof. Dr. Nesrin KARACA/ Arş. Gör. Özge AKSOY SERDAROĞLU
19- MAĞARADAKİLER’DE AYDIN, ENTELEKTÜEL VE MÜNEVVER KAVRAMLARINA BİR BAKIŞ

  Özet   Tam Metin
Şaban SAĞLIK
20- POSTMODERNİZMİN MODERN TÜRK EDEBİYATINDAKİ ÜÇ HALİ

  Özet   Tam Metin
Ayla ÜNSAL
21- TÜRK KÜLTÜRÜNDE GELENEKSEL HASTA BAKIMI: ANADOLU ÖRNEĞİ

  Özet   Tam Metin
SELMA BAŞ
22- FİKRET ÜRGÜP'ÜN ÖYKÜLERİNDE KAFKAESK YANSIMALAR

  Özet   Tam Metin
Ayşe DUVARCI
23- İSTANBUL’U MANİLERDEN ANLAMAK

  Özet   Tam Metin
Ayşe ERTUŞ
24- CAHİT IRGAT’IN ŞİİRLERİNDE SAVAŞ KARŞITLIĞI

  Özet   Tam Metin
Esra KÜRÜM
25- TÖRE OLGUSUNUN ÇOCUK EDEBİYATINA YANSIMALARI: “BEN BÜYÜYÜNCE” ÖRNEĞİ

  Özet   Tam Metin
Fırat YILDIZ
26- KAZUO ISHIGURO’NUN DEĞİŞEN DÜNYADA BİR SANATÇI ile JAMES JOYCE’UN SANATÇININ BİR GENÇ ADAM OLARAK PORTRESİ’NDE SANATÇI

  Özet   Tam Metin
Mehmet Bakır ŞENGÜL
27- BİR GÖÇ HİKÂYESİ: UZUN HİKÂYE

  Özet   Tam Metin
Sevda Eratalay
28- Batı Anadolu Ağızlarında Güzel Adlandırma

  Özet   Tam Metin
Süleyman Eratalay
29- TÜRKÇE VE SÜMERCEDE İKİLEME

  Özet   Tam Metin
Tarık DEMİR
30- PİKTOGRAFİK VE SEMİTİK YAZI SİSTEMLERİNİN TÜRKÇE YAZI DİLİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

  Özet   Tam Metin
Yılmaz AKDEMİR
31- Erken Orta Çağ Türkçesinde Dini Terminoloji Oluşturma

  Özet   Tam Metin
Zhala BABASHOVA KASTRATİ
32- TATAR MODERNLEŞMESİNİN ÖNCÜSÜ FATİH KERİMİ VE TÜRK DÜNYASINDA DİL BİRLİĞİ OLUŞTURMA ÇABALARI

  Özet   Tam Metin
BİLAL DEMİR
33- REŞAT NURİ GÜNTEKİN’İN VERGİ HIRSIZI ADLI OYUNUNDA “MAKBUL VATANDAŞ” TİPİ

  Özet   Tam Metin
Kemal TEMİZER
34- “HAYATTA BEN EN ÇOK BABAMI SEVDİM” ŞİİRİNE NAZİRE: “HAYATTA BEN EN ÇOK ANNEMİ SEVDİM”

  Özet   Tam Metin
Sevda ARSLAN
35- KİRPİ VE KEHRİBAR TARAK REFİK HALİT KARAY'IN MİZAH YAZILARINDA KADINLIK VE SOSYAL HAYATTA KADIN

  Özet   Tam Metin
Sibel YILMAZ
36- 1940’LARIN TÜRK ŞİİRİNDE “KÜÇÜK ADAM” VE SERÜVENLERİ

  Özet   Tam Metin
Zeynep KİŞİ
37- ORHAN VELİ ŞİİRİNİN POETİK TUTUMU

  Özet   Tam Metin
Elif DURAN OTO
38- HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR’IN ROMANLARINDAKİ KADINLARIN BÂTIL İNANÇLAR KARŞISINDAKİ TUTUMU

  Özet   Tam Metin
İlknur Bayrak İşcanoğlu
39- KIRGIZ KÜLTÜRÜNDE SU KÜLTÜ VE BAĞIMSIZLIK SONRASI KIRGIZ KADIN YAZARLARIN ESERLERİNE YANSIMASI

  Özet   Tam Metin
Kerri MAKİ
40- YÖN GÖSTERME DURUMUNUN TÜRK DİLLERİNDE KULLANIMDAN DÜŞMESİ ÜZERİNE

  Özet   Tam Metin
Mehmet Şahin YAVUZER
41- SAİT FAİK’İN “BOHÇA” ADLI HİKAYESİNE GÖSTERGEBİLİMSEL BİR BAKIŞ

  Özet   Tam Metin
Hasan ÇİÇEK
42- DOSTLUĞA ÖVGÜ: CİCERO VE MEVLANA

  Özet   Tam Metin
Şahabettin ÖZTÜRK/ Yaşar SUBAŞI DİREK
43- VAN EĞİTİM YAPILARINDAN BİRİ; BAŞKALE/PİZAN HÜSREV PAŞA MEDRESESİ

  Özet   Tam Metin
Yaşar ŞUBASI DİREK
44- CİZRE SİVİL MİMARİSİNDE ÖNEMLİ BİR ESER: MEHMET AĞA KASRI

  Özet   Tam Metin
Shanay Quliyeva KABAOĞLU
45- TOPLUMSAL CİNSİYET VE SİYASET

  Özet   Tam Metin
Gülsen Baş
46- DİYARBAKIR’DA TÜRK DÖNEMİNE AİT OLMASI MUHTEMEL BİR FİGÜRLÜ KABARTMA

  Özet   Tam Metin
YRD. DOÇ. DR. ERCAN ÇALIŞ
47- BATMAN MÜZESİ’NDE BULUNAN BİR GRUP YÜZÜK

  Özet   Tam Metin
Güler Yılmaz
48- ANADOLU TUVALET KÜLTÜRÜNÜN GELİŞİMİ VE HASANKEYF LAZIMLIKLARI

  Özet   Tam Metin
Oktay Başak
49- ANADOLU KUYUMCULUĞUNDA ÖZEL BİR TARZ OLAN DİYARBAKIR HASIR BİLEZİĞİ

  Özet   Tam Metin
Şeyda ALGAÇ
50- AFYONKARAHİSAR DAZKIRI- İDRİS KÖYÜ CAMİİ VE KALEMİŞİ BEZEMELERİ

  Özet   Tam Metin

<Önceki Sonraki> 10 11 12 13 14 15 
Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn