Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası Telif Hakı
Bugünkü Ziyaret
: 1048
Toplam Ziyaret
: 3308166

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl: Cilt:  Sayı: Özel Sayı Alan:  Sosyal Bilimler
Fatma Pınar
1- SEYYİD KUTUB’A GÖRE ALLAH’IN VARLIĞI VE BİRLİĞİNİN DELİLLERİ

  Özet   Tam Metin
SHAWİSH MURAD
2- Fıkıh Anlayışında İlmi Metot (Ramazan el-Bûtî’nin Özelinde)

  Özet   Tam Metin
Medeni ŞAVLI
3- LİTERATÜRDE MEŞHUR OLAN NİYET HADİSİNİN İSLAM HUKUKU AÇISINDAN EHEMMİYETİ

  Özet   Tam Metin
DOÇ.DR.MEHMET PINAR, İLKNUR KOÇ
4- 1930 İSTANBUL BELEDİYE SEÇİMLERİNDE GAYRİMÜSLİMLER

  Özet   Tam Metin
Ercüment TOPUZ
5- “İSTİRAHAT-I RAİYYET VE TE’YİD-İ RABITA-I PAYİTAHT” BAĞLAMINDA OSMANLI DEVLETİNDE AŞİRET VE MEKTEP İLİŞKİSİ (1880-1908)

  Özet   Tam Metin
Yunus ŞAHİN
6- AŞİRETLER ARASI ÇATIŞMA VE YAĞMALAMA KÜLTÜRÜ: RİŞVAN AŞİRETİ ÖRNEĞİ

  Özet   Tam Metin
Kani Al Salihi, Aydın Görmez
7- FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE VE JAMES JOYCE'UN İDEAL KAHRAMANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

  Özet   Tam Metin
İsa Işık
8- VANLI ZA‘ÎFΒNİN AHBÂRܒL-‘İBER MESNEVİSİNDE TOPLUMSAL EĞİTİM: SAKINILMASI TAVSİYE EDİLEN HUSUSLAR

  Özet   Tam Metin
Soner İşimtekin
9- GAZNELİ MAHMÛD’UN SARAY ŞAİRLERİNDEN ASCEDÎ-Yİ MERVEZÎ

  Özet   Tam Metin
DR.ÖĞR.ÜYESİ UĞUR YÖNTEN
10- HONORE DE BALZAC’IN BETTE ABLA’SINDA DİZGİNSİZ TUTKULAR

  Özet   Tam Metin
Zeki Edis , Shwana Quadir Perot
11- Toni Morrison’ın Beloved ve The Bluest Eye eserlerinde Kimlik

  Özet   Tam Metin
İlyas SUVAĞCİ
12- Fakir Baykurt'un Almanya'yı Anlatan Hikâyelerinde Eğitim Sorunu

  Özet   Tam Metin
Ali GÖÇER, Rahime ŞENTÜRK
13- TÜRKÇE EĞİTİMİNDE YAZMA BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK KULLANILABİLECEK GERİBİLDİRİM TÜRLERİ

  Özet   Tam Metin
Bünyamin sarikaya
14- KIRSAL KESİMDE GÖREV YAPAN TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (MUŞ İLİ ÖRNEĞİ)

  Özet   Tam Metin
Kemal Kaya
15- YENİ SOSYAL BİLGİLER PROGRAMI VE DERS KİTAPLARINDA TURİZM KAVRAMI

  Özet   Tam Metin
engin alpat
16- MODA VE SANAT BAĞLAMINDA ROBERTO CAPUCCİ ÖRNEĞİ VE GİYİLEBİLİR SANAT

  Özet   Tam Metin
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sağ, Mukaddes Çetin Büyüktunca
17- ŞAMANLARIN GÖĞE YÜKSELİŞ RİTLERİNİN AĞAÇ SİMGESİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

  Özet   Tam Metin
Ülkü AKÇA TOKATLI, Özlem ERZURUMLU JORAYEV
18- GÜNÜMÜZE ULAŞAN ÖRNEKLER ÜZERİNDEN GÜRÜN ŞALLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

  Özet   Tam Metin
Talha ÇİÇEK
19- VAN TÜRKÜLERİNİN KONULARI BAKIMINDAN TAHLİLİ

  Özet   Tam Metin
Ayşe YERELİ, Nilgün KAYALI, Gökay ONUR
20- Lojistik İşletmelerinde Yatırımların Finansmanına Yönelik Uygulama

  Özet   Tam Metin
Hasan YAYLI, Fatma ÖKDE
21- TÜRKİYE’DE KENTSEL YAŞAM KALİTESİ İLE ULUSLARARASI GÖÇ İLİŞKİSİ

  Özet   Tam Metin
İbrahim DURMUŞ
22- ÇALIŞANLARIN İŞLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI İLE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN KARAR VERME STİLLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

  Özet   Tam Metin
Numan ERTAŞ
23- DÜZEY 2 SINIFLANDIRMASINA GÖRE MEVCUT HAYVANCILIK DURUM ANALİZİ, MEKÂNSAL VE ZAMANSAL DAĞILIŞ: TRB2 ÖRNEĞİ

  Özet   Tam Metin
Aydın Görmez, Necip Karabulak
24- Sila'da Doğanın Metalaşması

  Özet   Tam Metin
Bülent Cercis TANRITANIR
25- STEPHAN CRANE’İN CESARETİN KIRMIZI ROZETİ ROMANINDAKİ KORKAK KAHRAMAN

  Özet   Tam Metin
Yakup Gelir
26- SEVGİ SOYSAL’IN ÖYKÜLERİNDE BİREYLİK SORUNLARI

  Özet   Tam Metin
Hacire AKTAŞ
27- TEZER ÖZLܒDE İKTİDAR MEKÂNLARI: FOUCAULT’CU BİR BAKIŞ

  Özet   Tam Metin
Ümit Oğur
28- KUTSAL ZAMAN OLARAK RAMAZAN AYININ SOKAK KÜLTÜRÜNE YANSIMASI: VAN ÖRNEĞİ

  Özet   Tam Metin
Neslihan Yaşar
29- BAUHAUS’DAN BLACK MOUNTAIN KOLEJİ’NE ANNİ ALBERS DOKUMALARI

  Özet   Tam Metin
Songül ÇAKMAK
30- DİYARBAKIR’DA KÜLTÜREL MÜZİK ÇEŞİTLİLİĞİ VE GELENEKSEL HALK MÜZİĞİNE TESİRLERİ

  Özet   Tam Metin
Ayşegül KELEŞ ERİÇOK
31- KÜRESELLEŞME BAĞLAMINDA VAN’IN KENT TURİZMİ OLANAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet   Tam Metin
Abdulrezzaq ALHADAD, Ertuğrul ÇAVDAR
32- YÜKSEKÖĞRETİMDE EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ

  Özet   Tam Metin
Mehmet Şah MALTAŞ
33- Rönesansta, Matematik içerikli Yeni Bir Sanat Bağlamında Doğrusal (Linear) Perspektif

  Özet   Tam Metin
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KULAZ, Öğr. Gör. İlter İGİT
34- TUNCELİ-HOZAT GEÇİMLİ KÖYÜ (ERKAYN-ENKUZİK) KİLİSESİ TAŞ SÜSLEME ÖRNEKLERİ

  Özet   Tam Metin
Aylin ÇİÇEKLİ
35- TÜRKİYE VE AVRUPA ÜLKELERİNDEKİ BAŞÖRTÜSÜ SORUNSALI

  Özet   Tam Metin
Esra Arpa, Aysu Uğurlar
36- SUÇ VE MEKAN BAĞLAMINDA GÜVEN ALGISI: VAN ÖRNEĞİ

  Özet   Tam Metin
Mehmet PINAR
37- CUMHURBAŞKANLIĞI ARŞİV BELGLERİ IŞIĞINDA İZMİR’DE 1930 BELEDİYE SEÇİMLERİ

  Özet   Tam Metin
Arda Baş
38- 1948 TÜRKİYE İKTİSAT KONGRESİ’NDE LİBERALİZM HAKKINDA GÖRÜŞLER

  Özet   Tam Metin
Ömer DEMİRBAĞ
39- DÎVÂN ŞİİRİNDE KISKANÇLIK

  Özet   Tam Metin
Sevgül TÜRKMENOĞLU
40- MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ROMAN VE HİKÂYECİLİĞİNE GENEL BİR BAKIŞ

  Özet   Tam Metin
Uğur YÖNTEN
41- SÖNMÜŞ HAYALLER YA DA PARİS’TE BİR TUTUNAMAMA ÖYKÜSÜ

  Özet   Tam Metin
Zeki EDİS, Shwana Qadir PEROT
42- ALICE WALKER’S THE THIRD LIFE OF GRANGE COPELAND ESERİNDE IRK TEMELLİ TRAVMA

  Özet   Tam Metin
Özgür BABAYİĞİT
43- ORTAOKUL ALTINCI SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YAZILI ANLATIM BOZUKLUKLARININ İNCELENMESİ

  Özet   Tam Metin
Ata DEMİR
44- JEAN-LUC NANCY'NİN SANAT ANLAYIŞININ ÇOĞULCU YANSIMALARI

  Özet   Tam Metin
Hüseyin KARADAĞ
45- BAĞIMSIZLIK SONRASI KIRGIZİSTAN’DA HAYVANCILIKTA GELİŞMELER

  Özet   Tam Metin
Ayşegül KELEŞ ERİÇOK
46- VAN GÖLÜ HAVZASI'NDA KÜLTÜR ROTASI ÖNERİSİ

  Özet   Tam Metin
Sezen BOZYİĞİT, Gülden KILINÇ
47- TÜKETİCİLERİN SAĞLIKLI GIDA ALGILARI VE TÜKETİM DAVRANIŞLARI: KEŞİFSEL BİR ÇALIŞMA

  Özet   Tam Metin
İbrahim DURMUŞ
48- GÜNÜMÜZ TÜKETİCİLERİNİN ÜRÜN SATINALMA KARARLARINDA İNTERNET REKLAMLARININ ETKİSİ

  Özet   Tam Metin
Rıfat AKBAŞ
49- SARF İLMİNİN TARİHİ VE KAVRAMLARI ÜZERİNE

  Özet   Tam Metin
Muhammed Latif ALTUN
50- EVZÂȊ VE HANEFÎ FAKİHLERİN GÖRÜŞÜ BAĞLAMINDA NAMAZDA KIRAAT VE MEʹMÛMUN KIRAATİ

  Özet   Tam Metin

<Önceki Sonraki> 10 11 12 13 14 15 
Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn