Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası Telif Hakı
Bugünkü Ziyaret
: 1561
Toplam Ziyaret
: 3308679

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl: Cilt:  Sayı: Özel Sayı Alan:  Sosyal Bilimler
Doç. Dr. Selma BAŞ
1- NEZİHE MERİÇ'İN ÖYKÜLERİNDE 12 MART DÖNEMİ VE YANSIMALARI

  Özet   Tam Metin
Yrd. Doç. Dr. Veysi SEVİNÇLİ
2- “Y” ÜNSÜZÜ VE İŞLEVLERİ

  Özet   Tam Metin
Yrd. Doç. Dr. Veysi SEVİNÇLİ
3- TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARI İLE İLGİLİ YAPILMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLER (2010-2013) ÜZERİNE BİR İNCELEME

  Özet   Tam Metin
Dr. Ruken KARADUMAN
4- RÂMİZ'İN ÂDÂB-I ZURAFÂ ADLI ESERİNDE ŞAİR KİMLİKLERİ

  Özet   Tam Metin
Arş. Gör. Kemal TEMİZER
5- “ŞAHMERAN’IN BACAKLARI”NDA MİTOLOJİK VE MASALSI UNSURLAR

  Özet   Tam Metin
Arş. Gör. Ömer Aytaç AYKAÇ; Yrd. Doç. Dr. Aydın GÖRMEZ
6- PAUL AUSTER’IN YALNIZLIĞIN KEŞFİ İLE DİĞER OTOBİYOGRAFİK VE KURGU ESERLERİNDE TRAVMA ETKİSİ

  Özet   Tam Metin
Yrd. Doç. Dr. Zeki EDİS
7- HEART OF DARKNESS’TA ÇEŞİTLİ METAFORLAR

  Özet   Tam Metin
Öğr. Gör. Leyla ADIGÜZEL; Yrd. Doç. Dr. Aydın GÖRMEZ
8- REBECCA LENKIEWICZ’IN HER NAKED SKIN ADLI ESERİNİN FEMINİST BAKIŞ AÇISIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet   Tam Metin
Tuğba TÜZEMEN; Naif KARDAŞ; Seda KARDAŞ
9- AKADEMİK ÇELİŞKİ TEKNİĞİNİN 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE KONUŞMA KAYGILARINA VE BAZI DEĞİŞKENLERE ETKİSİ

  Özet   Tam Metin
Seda BAŞAR YILMAZ; Fatma ZEREN, Doç. Dr. H.Eray ÇELİK
10- ELEKTRONİK BANKACILIKTA MÜŞTERİ SADAKATİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

  Özet   Tam Metin
Göknur ERSARI; Yrd. Doç. Dr. Burcu TURAN TORUN; Atılhan NAKTİYOK
11- DUYGUSAL EMEĞİN İŞ STRESİ ÜZERİNE ETKİSİNDE ÖZ YETERLİLİĞİN ARACILIK ROLÜ: HEMŞİRELER ÜZERİNE BİR UYGULAMA

  Özet   Tam Metin
Ayla BAŞ
12- URARTU KRALLIĞI’NIN DOĞU POLİTİKASI: NEDENLER VE SONUÇLAR

  Özet   Tam Metin
Semra Özlem Dişli
13- BİGALI ROMANLAR ÖRNEĞİNDE “ÇİNGENELİK”İ ANLAMAK: MİMESİS ÜZERİNE NOTLAR

  Özet   Tam Metin
Prof. Dr. Hasan BOYNUKARA, Burcu TÜTAK
14- IAN MCEWAN’IN SOLAR VE RACHEL CARSON’IN SESSİZ BAHAR ROMANLARININ EKOELEŞTİREL BİR BAKIŞ AÇISIYLA İNCELENMESİ

  Özet   Tam Metin
Doç. Dr. Aydın Görmez, Öğr. Gör. Murat Alkan
15- Tom Stoppard'ın Oyunlarında Komünizm Eleştirisi

  Özet   Tam Metin
mehmet zahir ertekin
16- Van’da Yayınlanan Şamram (2000-2002) Dergisi Üzerine Bir İnceleme

  Özet   Tam Metin
Deniz Küzeci
17- İLİŞKİLER BAĞLAMINDA DİL, YAZIN, KÜLTÜR, TOPLUM VE EĞİTİM

  Özet   Tam Metin
Fırat YILDIZ
18- KAZUO ISHIGURO ROMANLARINDA MANIPÜLATIF ANLATICILAR

  Özet   Tam Metin
Ömer Demirbağ
19- KLASİK EDEBİYATIN EĞİTİMİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

  Özet   Tam Metin
Veysi SEVİNÇLİ
20- ÂŞIK HIFZI’NIN ŞİİRLERİNDE KARS VE YÖRESİ DİL UNSURLARI

  Özet   Tam Metin
SEVCAN YILDIZ
21- BATI ANADOLU’NUN İZİNDE ARİSTOTELES VE ASSOS

  Özet   Tam Metin
Selma ŞAHİN
22- FRİG VADİSİ\'NİN SANATSAL DIŞAVURUMU VE ESER ANALİZLERİ

  Özet   Tam Metin
Prof. Dr. Yakup Bulut, Yrd. Doç. Dr. Soner Akın, Araş. Gör. Sedat Karakaya
23- TÜRKİYE’NİN MÜLTECİ POLİTİKALARI: SURİYELİ MÜLTECİLERİN DURUMUNA İLİŞKİN BİR İNCELEME

  Özet   Tam Metin
Yener ALTUN, Şakir İŞLEYEN, Çetin GÖRÜR
24- TÜRKİYE’DE EĞİTİM VE SAĞLIK HARCAMALARININ EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ: 1999-2017

  Özet   Tam Metin
Seher Tezergil
25- PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSLARININ GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet   Tam Metin
Yrd.Doç.Dr.Özgür Akpınar, Atilla Yıldız
26- KÜRESEL EKONOMİK KRİZİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ VE KRİZ SONRASI HAYAT DIŞI SİGORTACILIK SEKTÖRÜ PERFORMANS ANALİZİ (2007-2016)

  Özet   Tam Metin
Serkan YÜCEL, Mehmet Akif ÖNCÜ, ALİ AKAYTAY
27- TÜRKİYE’DEKİ GÜNCEL MUHASEBE MEVZUATLARINA GÖRE MADDİ DURAN VARLIKLARIN DEĞERLEME HÜKÜMLERİNİN KARŞILAŞTIRMASI

  Özet   Tam Metin
Rıdvan Kalaç
28- HANBEL B. İSHÂK (ö.273/886) VE HADİS İLMİNE DAİR el-FİTEN VE el-CÜZ’ ADLI ESERLERİ

  Özet   Tam Metin
Gülsen Baş, Mesut Gül
29- GEVAŞ DİLMETAŞ KÖYÜ MEZARLIĞI VE MEZAR TAŞLARI

  Özet   Tam Metin
Edip YILMAZ, Gülsün EBİRİ
30- HAMZA AĞA(YENİCEKÖY) CAMİİ HAZİRESİ MEZAR TAŞLARI

  Özet   Tam Metin
Bülent OKTAY
31- HAKKÂRİ YÖRESİ CANBEZAR KİLİMLERİNDEN BAZI ÖRNEKLER

  Özet   Tam Metin
Kadir Karatekin, Ersin Topçu, Zafer Kuş
32- BİR MEDYA OKURYAZARLIĞI ÇALIŞMASI: ULUSAL BASINDA KADININ YERİ*

  Özet   Tam Metin
FERİT YÜCEBAŞ
33- II. DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA GAZİANTEP VİLÂYETİ HALKEVİ FAALİYETLERİ

  Özet   Tam Metin
Abdullah Eren,Muhammet Dursun Kaya
34- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ KULLANIMLARININ TEKNOLOJİ KABUL MODELİ İLE İNCELENMESİ

  Özet   Tam Metin
Doç. Dr. Zafer KANBEROĞLU; Doç. Dr. M. Akif ARVAS; Arş. Gör. Mustafa TÜRKMENOĞLU
35- EKONOMİK BÜYÜME, ENERJİ TÜKETİMİ, TİCARİ AÇIKLIK VE KARBONDİOKSİT EMİSYON ETKİLEŞİMİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

  Özet   Tam Metin
Yrd. Doç. Dr. Tekin AVANER
36- KALKINMA BAKANLIĞI’NA GEÇİŞİN HEMEN ÖNCESİNDE: PLAN SORUNSALINI DEĞERLENDİRMEK

  Özet   Tam Metin
ERDAL DEMİR,MEHMET SADIK ÇOBAN,AHMET BARAN YILMAZ
37- TÜRKİYE’DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ: KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNİN ÖZELLİKLERİ, SORUNLARI VE TÜRKİYE’DEKİ DURUMU HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME

  Özet   Tam Metin
Halil Ercan
38- KENNAN VE CLINTON’UN YAKLAŞIMLARI ÇERÇEVESİNDE ABD DIŞ POLİTİKASININ İNCELENMESİ

  Özet   Tam Metin
Doç.Dr.Haluk YERGİN, Şenay ÖZAR
39- TÜRKİYE’NİN SON DÖNEMDEKİ DIŞ TİCARETİNİN YÖNÜ - AFRİKA İLE İLİŞKİLERİ VE AFRİKALI GÖZÜYLE TÜRKİYE

  Özet   Tam Metin
Yrd. Doç. Münevver ÜNSAL
40- DUYGULARIN SERGİLENDİĞİ KİLİM DOKUMADA VAN ÖRNEĞİ

  Özet   Tam Metin
Doç. Dr. Şinasi Öztürk
41- MARX’IN YABANCILAŞMA KAVRAMLAŞTIRMASI

  Özet   Tam Metin
Mehmet Salih Mercan
42- SADRAZAM TEVFİK PAŞA İMZASIYLA GELEN TELGRAFLAR ÜZERİNE OSMANLI İMPARATORLUĞU’NUN MUKADDERATI VE HİLÂFET MESELESİ

  Özet   Tam Metin
Yrd. Doç. Dr. Rahmi TEKİN
43- XVI. YÜZYILDA (DOĞU) BAYAZIT’TAN MARAŞ’A GÖÇ ETTİRİLEN BAYAZITLI AİLESİ VE MARAŞ’TAKİ FAALİYETLERİ

  Özet   Tam Metin
Abdullah DUMAN
44- HALİFE MU’TASIM’IN AMORİON/AMMÛRİYE SEFERİ

  Özet   Tam Metin
Söhrab MUSTAFAYEV
45- Millî Mücadelede Türk-Rus İlişkilerinin Kurulması ve Azerbaycan

  Özet   Tam Metin
Neşe Coşkun
46- XIX. YÜZYILDA SALNAMELERE GÖRE SİVAS’TA GAYRİ-MÜSLİM MEMURLAR

  Özet   Tam Metin
İsmail Coşkun
47- Hitit İmparatorluk Dönemi Krallık Asası

  Özet   Tam Metin
Melik Bülbül
48- “Effi Briest” Romanı Örneğinde Yazınsal Metinlerde Anlam Sorunu

  Özet   Tam Metin
Aydın Görmez, Fatma Karaman
49- Chilcot Raporu ve Stuff Happens aracılığıyla

  Özet   Tam Metin
Mehmet Can Doğan
50- Sanatı ve Sanatçıyı Gösteren Bir Dergi: “Hürriyet Gösteri”

  Özet   Tam Metin

<Önceki Sonraki> 10 11 12 13 14 15 
Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn