Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası Telif Hakı
Bugünkü Ziyaret
: 281
Toplam Ziyaret
: 3079168

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl: Cilt:  Sayı: Özel Sayı Alan:  Sosyal Bilimler
Yrd. Doç. Dr. Ayşegül KANBAK, Yrd. Doç. Dr. Nihal Şirin PINARCIOĞLU,Yrd. Doç. Dr. Makbule Şiriner ÖNVER
1- KALKINMA AJANSLARI SADECE EKONOMİK KALKINMA İÇİN Mİ?

  Özet   Tam Metin
Yrd. Doç. Dr. Ahmet BARBAK, Yrd. Doç. Dr. Dilek MEMİŞOĞLU
2- BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN 2030 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA GÜNDEMİ NASIL BİR KAMU YÖNETİMİ İSTİYOR?

  Özet   Tam Metin
Prof. Dr. Yakup BULUT, Yrd. Doç. Dr. Soner AKIN,Mehmet KARA
3- AFET YÖNETİMİNDE KAPASİTE GELİŞTİRMENİN ÖNEMİ VE HATAY AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME

  Özet   Tam Metin
Prof. Dr. F.Neval GENÇ, Arş. Gör. Bulut DOĞAN
4- AFET RİSKLERİNİN AZALTIMI AMACIYLA KENTSEL DÖNÜŞÜM: İZMİR ÖRNEĞİ

  Özet   Tam Metin
Hasan YETKİN
5- ŞANLIURFA'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM DENEYİMİ: ESKİ SANAYİ BÖLGESİ ÖRNEĞİ

  Özet   Tam Metin
Yrd. Doç. Dr. Firdevs KOÇ
6- KENT YÖNETİMİNE KATILIM BOYUTUYLA DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN YANSIMALARI

  Özet   Tam Metin
Yrd. Doç. Dr. Ülkü ARIKBOĞA
7- BELEDİYELERDE VATANDAŞ ODAKLI YÖNETİM UYGULAMALARI

  Özet   Tam Metin
Yrd. Doç. Dr. Erhan ÖRSELLİ, Yrd. Doç. Dr. Erdal BAYRAKCI
8- VATANDAŞ KARNESİ: YEREL HİZMETLERDE VATANDAŞ MEMNUNİYETİ NASIL SAĞLANIR?

  Özet   Tam Metin
Kadir Burak TURGUT
9- MÜLKİ İDARE AMİRİNİN BELEDİYE MECLİSİ KARARLARINDAKİ İDARİ VESAYET DENETİMİ: YARGI İÇTİHATLARI VE AVRUPA YEREL YÖNETİMLER ÖZERKLİK ŞARTI BAĞLAMINDA BİR İNCELEME

  Özet   Tam Metin
Atif ÇİÇEKLİ
10- BİMER UYGULAMASININ HESAP VEREBİLİR YÖNETİME ETKİSİ: VAN SAĞLIK HİZMETLERİ ÖRNEĞİ

  Özet   Tam Metin
Doç. Dr. Barış ÖVGÜN
11- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ’NİN (AKP) REFORM DÜŞÜNCESİ

  Özet   Tam Metin
Doç.Dr. Hasan YAYLI, Arş. Gör. Aysema Pelin ŞAŞMAZ
12- ÜSTÜN KAMU YARARI BAĞLAMINDA TÜRKİYE’DE HES POLİTİKALARINA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME

  Özet   Tam Metin
Yrd. Doç. Dr. Barış KANDEĞER
13- BİR SÖYLEM OLARAK YÖNETİMDE DEĞİŞİM “KAMU YÖNETİMİ TEMEL KANUNU”

  Özet   Tam Metin
Prof. Dr. Erol ESEN, Veli Ercan ÇETİNTÜRK, Iva MİHOVA
14- AVRUPA BÜTÜNLEŞMESİ SÜRECİNDE BULGARİSTAN’DA YERELLEŞME

  Özet   Tam Metin
Mesut DÜZCE
15- SİVİL DİNİN TEORİK TEMELLERİ

  Özet   Tam Metin
Zeynep ALİMOĞLU SÜRMELİ
16- İBN D‘ΠER-RÂZΒNİN TEBSIRATU’L-‘AVÂM FÎ MA‘RİFETİ MEKÂLÂTİ’L-ENÂM ADLI ESERİNDE İSLAM MEZHEPLERİNİ TASNİFİ

  Özet   Tam Metin
Dr. M. Raşit AKPINAR
17- Nübüvvetin Sınırları ve Hz. Peygamber’in Rüyada Görülmesinin Teşrî’ Değeri

  Özet   Tam Metin
Fatma pınar
18- Seyyid Kutub'un Kader Algısı

  Özet   Tam Metin
Mehmet Mekin MEÇİN
19- Bir Teosof Olarak Sühreverdi

  Özet   Tam Metin
HACER ARSLAN KALAY, SERPİL SEVİMLİ DENİZ
20- KÜLTÜREL MİRAS KAYNAĞI OLARAK GEVAŞ İLÇESİNDE GELENEKSEL ÇORAP ÖRMECİLİĞİ

  Özet   Tam Metin
Resul YELEN
21- İRAN’DA BİR SİVİL MİMARİ ÖRNEĞİ ÜZERİNE GÖZLEMLER “HOY- HANE-İ KEBİR”

  Özet   Tam Metin
Hüseyin BAL, Çağrı D. ÇOLAK
22- TÜRK MODERNLEŞMESİNİ “DEVLETİN BEKASI” KAVRAMI ÜZERİNDEN OKUMAK

  Özet   Tam Metin
ercüment topuz
23- XIX. YÜZYIL OSMANLI TAŞRASINDA MERKEZİ TEAMÜLLER BAĞLAMINDA AŞİRETLER⃰

  Özet   Tam Metin
Yunus Özdurğun
24- URFA’DAKİ İLÇE HALKEVİ TEŞKİLÂTLARI (1936-1951)

  Özet   Tam Metin
Arş. Gör. Sabri BALTA
25- Franz Kafka'nın "Şato" Adlı Eserinde Zaman-Mekan İlişkilerine Bir Bakış

  Özet   Tam Metin
Prof. Dr. Recai KARAHAN/ Metin YERLİ
26- Van Bölge Müzesinde Bulunan Van- Hakkari Yöresine Ait Bazı Kilim Örnekleri

  Özet   Tam Metin
Abdülhamit TÜFEKÇİOĞLU
27- Medeniyet Tarihimizde Taş Vakfiyeler

  Özet   Tam Metin
Ali BORAN/ B. Nuri KILAĞUZ
28- Doğu Anadolu Yerel Beylerinden Alaaddin Bey'in Yaptırdığı Camiler

  Özet   Tam Metin
Sabahattin Erdoğan
29- MİNUA (ŞAMRAM) KANALI ve TARİRİA BAHÇESİ İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

  Özet   Tam Metin
Fırat YILDIZ
30- IRIS MURDOCH’IN KESİK BİR BAŞ’INDA VE OĞUZ ATAY’IN TUTUNAMAYANLAR’INDA YANILSAMA

  Özet   Tam Metin
Metin Eren
31- VAN GÖLÜ HAVZASI MASALLARININ ESTETİK BİÇİMLENMESİNDE KALIP, TEKRAR VE ANLATICI

  Özet   Tam Metin
Soner İşimtekin
32- FURUĞ FERRUHZÂD VE SYLVIA PLATH’IN ŞİİRLERİNDE KULLANILAN ESENLİKSİZ KELİMELER ÜZERİNE

  Özet   Tam Metin
Hasan ÇİÇEK
33- Milliyetçilik Karşıtı Söylem: Mevlana ve Habermas

  Özet   Tam Metin
M. Akif Arvas, Mustafa Torusdağ
34- Causality Relationship Between Imports, Exports and Economic Growth: An Evaluation in Terms of Turkey and Five European Countries

  Özet   Tam Metin
Serpil SEVİMLİ DENİZ, H.Eray ÇELİK
35- TRB2 BÖLGESİNDE KÜMELENME POTANSİYELİ OLAN SEKTÖRLERİN BELİRLENMESİ

  Özet   Tam Metin
Ayhan CESUR, M. Sadık ÇOBAN
36- Gerilla Pazarlama

  Özet   Tam Metin
Mehmet Şirin Çıkar
37- Modern Arap Romanında Türkiye İmajı: Subhi Fehmavî Örneği

  Özet   Tam Metin
Mahmut DÜNDAR
38- EYYUBİ DÖNEMİ MISIR MEDRESELERİNDE EĞİTİM VE ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

  Özet   Tam Metin
Yrd. Doç. Dr. Ercan ÇALIŞ
39- ALANYA ATATÜRK EVİ VE MÜZESİ’NDE SERGİLENEN BİR GRUP MADENİ TAKI

  Özet   Tam Metin
Yrd. Doç. Dr. Oktay BAŞAK, Öğretim Görevlisi Ahmet BODAKÇİ
40- MARDİN MEZAR TAŞLARINDAN LAHİT FORMUNDA İKİ ÖRNEK

  Özet   Tam Metin
Mustafa Günerigök
41- GEÇ MODERN ÇAĞDA DİNSEL BİREYCİLİK VE KİMLİK

  Özet   Tam Metin
Prof. Dr. Serpil SÜRMELİ
42- LOZAN KONFERANSI SIRASINDA TÜRK GAZETECİLER VE İZLENİMLERİ

  Özet   Tam Metin
Yrd. Doç. Dr. Abdulaziz KARDAŞ
43- CUMHURİYET’İN İLK YILLARINDA BİTLİS’TEKİ EĞİTİM DURUMUNA BİR BAKIŞ

  Özet   Tam Metin
Yrd. Doç. Dr. Rahmi Tekin
44- XVII. YÜZYILDAMÜSLİM-GAYRİMÜSLİM İLİŞKİLERİ (İSTANBUL ÖRNEĞİ)

  Özet   Tam Metin
Ömer Obuz
45- Fikrin Mürekkeple Sınavı: Mahmut Soydan’ın Kaleminden Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası İle Serbest Cumhuriyet Fırkası

  Özet   Tam Metin
Pelin İSKENDER KILIÇ
46- SCHNEIDER EFENDİ: OSMANLI HİZMETİNDE BİR LEVANTEN

  Özet   Tam Metin
vural öntürk
47- Gaznelilerde Bir Şehzâde Düşmanı: Hâcibü'l-Hüccâb Tuğrul Bozan

  Özet   Tam Metin
Güneş Şahin, Rıdvan Süslü
48- FERİT MELEN’İN MALİYE BAKANLIĞI GÜNLERİNE BİR BAKIŞ

  Özet   Tam Metin
Ömer DEMİRBAĞ
49- ŞEYH GÂLİB ŞAİR ŞEYH Mİ ŞEYH ŞAİR Mİ?

  Özet   Tam Metin
Hüseyin Karadağ
50- TÜRKİSTAN’DA HAYVAN VE HAYVANCILIKLA İLGİLİ MİTOLOJİK VE GELENEKSEL KÜLTÜRÜN GÜNÜMÜZDEKİ ETKİLERİ

  Özet   Tam Metin

<Önceki Sonraki> 10 11 12 13 14 15 
Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn