Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası Telif Hakı
Bugünkü Ziyaret
: 1659
Toplam Ziyaret
: 3308777

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl: Cilt:  Sayı: Özel Sayı Alan:  Sosyal Bilimler
Doç. Dr. Esra Banu SİPAHİ
1- TÜRKİYE’DE KENT SAKİNLERİNİN GÜNDELİK YAŞAMLARINDAKİ SUÇA MARUZ KALMA RİSK ALGILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

  Özet   Tam Metin
Doç. Dr. Şafak KAYPAK, Muzaffer BİMAY
2- YEREL YÖNETİMLERDE KARAR SÜREÇLERİNE KATILIMDA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ ROLÜ

  Özet   Tam Metin
Öğr. Gör. Arzu DİLAVEROĞLU
3- KATILIMCI KAMU HİZMETİ SUNUMUNDA SOSYAL MEDYANIN ROLÜ: ÜNİVERSİTELER ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME

  Özet   Tam Metin
Prof. Dr. Hamza ATEŞ, Handan DİNÇ GÜZEL
4- TÜRKİYE’DE SOL PARTİLERİN KAMU YÖNETİMİ ANLAYIŞLARI: AK PARTİ İLE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME

  Özet   Tam Metin
Doç. Dr. Uğur Sadioğlu
5- SİYASİ PARTİLERİN KAMU YÖNETİMİ REFORMU ÜZERİNE POLİTİKALARI: 2015 YILI MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİ ÖRNEĞİ

  Özet   Tam Metin
Araş. Gör. İmren Pınar DÜLGAR
6- PERSONEL REFORMUNUN YÖNTEMİ ÜZERİNE: MERCEK AÇISINI GENİŞLETMEK

  Özet   Tam Metin
Araş. Gör. Meryem Çakır KANTARCIOĞLU
7- BÖLGESELLEŞMEYİ BAĞLAMINA OTURTMAK: YENİ BİR BÖLGESELLEŞME ANLAYIŞI TAHAYYÜL EDİLEBİLİR Mİ?

  Özet   Tam Metin
Araş. Gör. İlkay Tosun
8- TÜRKİYE’DE İÇ DENETİM: İÇERİK, UYGULAMA VE GELECEK

  Özet   Tam Metin
Araş. Gör. Recep Fedai
9- KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME VE TORBA KANUNLARIN KAMU YÖNETİMİNE ETKİLERİ

  Özet   Tam Metin
Araş. Gör. Erol Uğraş ÖÇAL
10- YEREL YÖNETİMLERDE NEO-LİBERAL DÖNÜŞÜMÜN KISA BİR DEĞERLENDİRMESİ

  Özet   Tam Metin
Araş. Gör. Şulenur ÖZKAN ERDOĞAN
11- KARAR VERME, UYGULAMA VE DENETLEME SÜREÇLERİNE KATILIMDA UNUTULAN BİR BİRİM: MAHALLE MUHTARLIĞI

  Özet   Tam Metin
Prof. Dr. Abdullah ÇELİK, Arş.Gör. Ömer Faruk BİLBAY
12- BELEDİYELERİN SUNDUĞU HİZMETLERDE ETİK DEĞERLERİNİN ÖNEMİ

  Özet   Tam Metin
Doç. Dr. Mithat Arman KARASU
13- NASIL BİR TOPLU KONUT İDARESİ

  Özet   Tam Metin
Yrd. Doç. Dr. Hayriye ŞENGÜN
14- TÜRKİYE’DE KONUT KOOPERATİFÇİLİĞİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI

  Özet   Tam Metin
Arş. Gör. Dr. Can Giray ÖZGÜL, Arş. Gör. Özhan DEĞİRMENCİOĞLU
15- İDARE, PİYASA VE MEKAN: TOKİ’NİN KONUT POLİTİKASINDA YENİ EĞİLİMLER

  Özet   Tam Metin
Dr. Hicran HAMZA ÇELİKYAY
16- İSTANBUL PERSPEKTİFİNDEN AKILLI ŞEHİRLERE BAKIŞ: ŞEHİRLERİ AKILLI KILAN SADECE TEKNOLOJİ Mİ?

  Özet   Tam Metin
Z. İsmet Anadol KOYUN, Doç. Dr. M. Şükrü MOLLAVELİOĞLU
17- GİRİŞİMCİ KENT BAĞLAMINDA TÜRKİYE’DEKİ ANAKENT BELEDİYELERİNE SAHİP İLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet   Tam Metin
Yrd. Doç. Dr. Salih BATAL
18- TÜRK KAMU YÖNETİMİ SİSTEMİNDE KENTLERİN YENİDEN TANIMLANMASI VE MARKA KENT KAVRAMI: İSTANBUL ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

  Özet   Tam Metin
Dr. Aslı YÖNTEN BALABAN, Arş. Gör. İbrahim İRDEM
19- TÜRKİYE’DE KÜRESELLEŞMENİN KENTLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ VE İSTANBUL

  Özet   Tam Metin
Yrd. Doç. Dr. Sanem ŞEHRİBANOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Emine CİHANGİR, Araş. Gör. M. Fuat LEVENDOĞLU, Prof. Dr. Reha SAYDAN
20- KENT, KİMLİK VE İMAJ: VAN İLİ ÖRNEĞİ*

  Özet   Tam Metin
Doç.Dr. İpek ÖZKAL SAYAN
21- TÜRKİYE’DE LİYAKAT, PERFORMANS DEĞERLENDİRME VE SÖZLEŞMELİ İSTİHDAM ÜZERİNE…

  Özet   Tam Metin
Yrd. Doç. Dr. Süha Oğuz ALBAYRAK
22- KAMU PERSONEL REJİMİNİ SENDİKALARLA BİRLİKTE YÖNETMEK: TARGEL PROJESİ ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME

  Özet   Tam Metin
Arş. Gör. Özkan DURNA
23- 2010 ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNDEN BUGÜNE HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU: ÖRGÜTSEL VE YÖNETSEL AÇIDAN BİR DEĞERLENDİRME

  Özet   Tam Metin
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ARSLAN
24- DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUM PERSONELİNİN TEKNOKRAT NİTELİKLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

  Özet   Tam Metin
Yrd. Doç. Dr. Funda KEMAHLI, Yrd. Doç. Dr. Şükrü Mert KARCI
25- SİYASAL YA DA BÜROKRATİK BİR POZİSYON OLARAK TÜRKİYE’DE BAKAN YARDIMCILIĞI STATÜSÜ

  Özet   Tam Metin
Prof. Dr. Ahmet YATKIN
26- ERDEMLİ KAMU YÖNETİCİLERİNDEN BAŞARILI KAMU YÖNETİMİNE

  Özet   Tam Metin
Yrd. Doç. Dr. Cemal ÖZTÜRK
27- KAMU YÖNETİMİNDE LİDERLİK ÖNÜNDEKİ ENGELLER

  Özet   Tam Metin
Prof. Dr. Muharrem GÜNEŞ, Öğr. Gör. H.İbrahim ÇELEBİ
28- TÜRKİYE’DE KAMU YÖNETİMİNİN YENİDEN İNŞASINDA ORYANTALİST ETKİLER

  Özet   Tam Metin
Arş. Gör. İbrahim İRDEM
29- POSTMODERN YÖNETİM ANLAYIŞININ TÜRK KAMU YÖNETİMİ ÜZERİNDE UYGULANABİLİRLİĞİ

  Özet   Tam Metin
Prof. Dr. Ahmet ÖZALP
30- HAYALLER MARS, GERÇEKLER YERYÜZÜ: KAMU YÖNETİMİNİN GELECEĞİ ÜZERİNE

  Özet   Tam Metin
Zeynep Damla KARANUH
31- KATILIMCI KAMU YÖNETİMİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

  Özet   Tam Metin
Arş. Gör. Hakan Gökhan GÜNDOĞDU
32- MEŞRUİYET SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNDE ÇOK DÜZEYLİ YÖNETİŞİM VE MÜZAKERECİ DEMOKRASİ*

  Özet   Tam Metin
Dr. Ali SOMEL
33- YÖNETİME KATILIM: NE ZAMAN DIŞLAYICI, NE ZAMAN KAPSAYICI?

  Özet   Tam Metin
Doç. Dr. Azize Serap Tunçer
34- YEREL HİZMETİN VE SİYASANIN KAMUSALLIĞI: NEREDE VE NE KADAR?

  Özet   Tam Metin
Öğr. Gör. Tuna Emre KÖKLÜ, Prof. Dr. Hüseyin GÜL
35- TÜRKİYE’DE MAHALLE MUHTARLIĞININ DÖNÜŞÜMÜ VE YENİ MUHTARLIK ALGISI

  Özet   Tam Metin
Berfin GÖKSOY, Esma SAĞOL
36- DEMOKRASİ BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME: TÜRK YEREL YÖNETİM SİSTEMİ VE OSMANLI'DAN CUMHURİYET'E BELEDİYELERİN KURULUŞU

  Özet   Tam Metin
Yrd. Doç. Dr. Nurten İNCE
37- BİR İNSAN HAKKI OLARAK SU HAKKI VE DAVA EDİLEBİLİRLİĞİ

  Özet   Tam Metin
Yrd. Doç. Dr. Hasan Hüseyin DOĞAN
38- KUŞATILMIŞ DOĞANIN KORUNMASI İÇİN HALKIN BİLİNÇLENDİRİLMESİ VE YÖNETİM KARARINA KATILIMI

  Özet   Tam Metin
Yrd. Doç. Dr. Ali EKŞİ
39- SOKAK ATIK TOPLAYICILARI SORUNUNUN FARKLI BİR BAKIŞ AÇISI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet   Tam Metin
Yrd. Doç. Dr. Ahsen SAÇLI
40- KALKINMA İLE ÇEVRE İLİŞKİSİNDE; ÇEVREYİ DIŞLAMAYAN KALKINMA MI? SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA MI?

  Özet   Tam Metin
Yrd. Doç. Dr. Abdulsemet YAMAN, Öğr. Gör. Gökbörü ÖNALP
41- YENİ KAMU YÖNETİMİ REFORMLARININ YEREL YÖNETİMLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

  Özet   Tam Metin
Yrd. Doç. Dr. Osman SAVAŞKAN
42- 2000 SONRASI TÜRKİYE’SİNDE YERELLEŞME REFORM SÜREÇLERİ

  Özet   Tam Metin
Yrd. Doç. Dr. Bilge Hakan AGUN, Prof. Dr. Mahmut GÜLER
43- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN GELİR YAPILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: 2006-2015

  Özet   Tam Metin
Nazmi KÜÇÜKYAĞCI
44- BİR POLİTİKA TRANSFERİ ÖRNEĞİ OLARAK TÜRKİYE’DE ETİK YAPILANMA

  Özet   Tam Metin
Hülya KÜÇÜK
45- İTALYA VE TÜRKİYE’DE YEREL ÖZERKLİK: KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME

  Özet   Tam Metin
Yrd. Doç. Dr. Tekin AVANER,Doç. Dr. Murteza HASANOĞLU
46- KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ`NİN KAMU YÖNETİMİ SİSTEMİ: KURULUŞ VE UYUM

  Özet   Tam Metin
Yrd. Doç. Dr. Tekin AVANER, Halil DELİGÖZ
47- YUNANİSTAN: BÜROKRASI KRİZ ÇIKARIR MI?

  Özet   Tam Metin
Doç. Dr. İlhan AKSOY,Duygu KALKAN
48- AB, ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ VE AVRASYA OLUŞUMLARINDA TÜRKİYE’NİN YERİ

  Özet   Tam Metin
Dr. Özkan LEBLEBİCİ
49- BÖLGESEL KALKINMA POLİTİKALARININ SONUÇLARI ÜZERİNE BİR ANALİZ

  Özet   Tam Metin
Öğr. Gör. Ergün DİLAVEROĞLU
50- YAŞANILABİLİR KENTLER İÇİN KALKINMA AJANSLARININ ÖNEMİ: İSTKA ÖRNEĞİ

  Özet   Tam Metin

<Önceki Sonraki> 10 11 12 13 14 15 
Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn